Inddragelse af patienter i forskning, Del 1

10. april kl. 10.00 - 5. juni 2024 kl. 15.00

ViBIS holder kursus om patientinddragelse i forskning, hvor du får teoretisk og praktisk viden om, hvordan du kan inddrage brugerne i dit forskningsprojekt. Tilmeld dig senest den 27. marts.

Dette kursus er målrettet forskere, forskningsassistenter og ph.d.-studerende.

Kurset giver introduktion til brugerinddragelse i forskning, og har særligt fokus på, hvordan du kan gribe det an i praksis. Hvis du allerede har taget kurset, eller arbejder med inddragelse i forskning, så se vores Del 2 kursus om facilitering.

Set-up 

Der afholdes fire workshops med fire forskellige temaer indenfor brugerinddragelse i forskning. 

De enkelte workshops vil bestå af en blanding af teoretiske oplæg og gruppedrøftelser. Nogle oplægsholdere er fra udlandet, hvorfor nogle oplæg foregår på engelsk. 

Formål

Formålet med kurset er, at deltagerne får:  

 • Viden om hvad man forstår ved brugerinddragelse i forskning, og værdien af det. 

 • Introduktion til metoder til patientinddragelse i forskning 

 • Mulighed for at dele viden og refleksioner med andre. 

 • Sparring på eventuelle egne projekter 

Praktisk info

Pris per person 7.000 kroner eksklusiv moms.

Du kan samtidig tilmelde dig kurset Inddragelse af patienter i forskning, Del 2 - Facilitering af og metoder til inddragelse i forskning og spare 500 kr.

Bemærk: Nogle ph.d.-skoler giver merit for ECTS point for gennemførsel af kurset. Kontakt os gerne med henblik på dialog om behov for dokumentation.

Program

Workshop 1 // 10. april kl. 10.00-15.00

Tema: Introduktion til patientinddragelse i forskning – hvad og hvorfor?

 • Hvad forstår vi ved inddragelse af patienter i forskning, og hvad er værdien af det? v. Annemette Lundmark Jensen, projektleder, ViBIS
 • Eksempel på inddragelse af patienter i et forsknings- og innovationsprojekt v. overlæge Espen Jimenez Solem og Georg Stubkjær Adamsen, brugerrepræsentant, PHAIR
 • Faciliterede drøftelser med udgangspunkt i egne projekter
Workshop 2 // 8. maj kl. 10.00-15.00

Tema: Hvordan etableres partnerskaber med patienter?

 • Hvad er vigtigt for samarbejdet – set fra patientens perspektiv?
  v. Annemette Lundmark Jensen, projektleder, ViBIS
 • Hvilke roller kan patienten indtage og hvad kræver det at deltage?
  v. Maarten de Witt, brugerrepræsentant, PhD., Holland
 • Faciliterede drøftelser med udgangspunkt i egne projekter
Workshop 3 // 22. maj kl. 10.00-15.00

Tema: Hvordan etableres partnerskaber med patienter?

 • Hvilke kompetencer kræver det af forskeren at indgå i partnerskaber? Hvordan og hvorfor udfordres forskeren og forskningen, når patienter indgår i forskningsprojektet? v. Tine Laurine Rosenthal Johansen, Projektleder, Ph.d, ViBIS
 • Faciliterede drøftelser med udgangspunkt i egne projekter
Workshop 4 // 5. juni kl. 10.00-15.00

Tema: Evaluering af patientinddragelse i forskning?

 • Metoder til evaluering af patientinddragelse i forskning v. Annemette Lundmark Jensen, projektleder, ViBIS
 • Hvilken værdi har det at inddrage patienter i forskning, og hvordan kan man dokumentere inddragelsen og værdien? v. Kristina Staley, Director TwoCan Associates, UK
 • Faciliterede drøftelser med udgangspunkt i egne projekter
Tilmeldingsformular
Dine informationer
Hvem betaler for kurset?
Sæt kryds
Faktureringsoplysninger (udfyldes kun hvis du ikke betaler selv)
Navn på den person, der skal modtage regningen.
EAN-nummer er kun relevant for offentlige virksomheder og institutioner

Samtykke

Information

Sted
ViBIS - Kompagnistræde 22, 1. sal, 1208 København K
Tidspunkt
10. april til 5. juni. Se specifikke datoer for hver workshop i programmet.
Tilmelding
Tilmeld dig via formularen nederst på siden senest den 27. marts
Pris
7000 kr. ekskl. moms

Kontakt

Annemette Lundmark Jensen. Foto: Tea Petersen

Annemette Lundmark Jensen

Projektleder
33 41 47 02