Fællesbeslutningstagning

Fælles beslutningstagning er en metode til inddragelse af patienter og eventuelt pårørende i det enkelte behandlingsforløb.

Fælles beslutningstagning er en systematisk proces for samarbejdet mellem patient og sundhedsprofessionel, hvor den sundhedsprofessionelle deler sin sundhedsfaglige viden med patienten, og patienten deler sin viden om sit liv med sygdommen og sine præferencer med den sundhedsprofessionelle. Gennem dialog skal de to parter sammen finde frem til, hvilken behandling der er bedst for patienten.

Ved at trykke play accepterer du cookies fra ekstern video-leverandør

Formålet med fælles beslutningstagning er, at patienter og eventuelt pårørende får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan et behandlingsvalg kan passes sammen med deres værdier og ønsker for livet. Målet er, at disse præferencer er med til at forme beslutningen, når parterne sammen vælger behandling. 

Man taler overordnet om fire grundprincipper for fælles beslutningstagning:

  1. Både patient og behandler skal være aktivt involveret i beslutningstagningen.
  2. Begge parter skal dele deres viden.
  3. Begge parter skal dele deres præferencer.
  4. Parterne skal nå til enighed.

Der findes ikke et endegyldigt svar på, hvordan fælles beslutningstagning skal foregå i praksis. Der er dog enighed om, at fælles beslutningstagning – foruden en forståelse af det særlige samarbejde mellem patient og behandler – også kræver, at de sundhedsprofessionelle kan kommunikere på en åben, empatisk og respektfuld måde samt formidle viden om risici præcist og neutralt.

Modellen neden for illustrerer processen for fælles beslutningstagning som består af tre elementer (mørkeblå kasser), der tilsammen fører til en beslutning:

  1. Snak om, at der skal foretages et valg.
  2. Snak om forskellige behandlingsmuligheder og deres fordele, ulemper og risici.
  3. Snak om, at der skal træffes en beslutning.

Disse tre elementer kan foregå i samme eller flere samtaler, alt efter hvad der passer til det givne forløb.

faelles_beslutningstagning.jpg

Forskning viser, at der er en række positive effekter ved at inddrage patienter og pårørende med metoden fælles beslutningstagning.

Brugen af fælles beslutningstagning kan vanskeliggøres af både fysiske og praktiske forhold, barrierer hos patienten og barrierer hos den sundhedsprofessionelle.

ViBIS har udarbejdet et inspirationskatalog med nyttig viden om støtteværktøjer, man kan bruge i arbejdet med fælles beslutningstagning.

Her kan du se redskaber, der kan bruges til at understøtte arbejdet med metoden fælles beslutningstagning.

Hvad er fælles beslutningstagning, hvorfor er det vigtigt og hvordan gør man? Få viden og inspiration ved at se videoer om metoden.

Kontakt

Mette Munch-Petersen. Foto: Tea Petersen

Mette Munch-Petersen

Projektleder
33 41 47 56