Datapolitik

Danske Patienter og ViBIS opbevarer og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi ligger inde med, og hvordan vi bruger dem, og du når som helst få dem slettet, hvis du ønsker det.

I Danske Patienter og ViBIS bruger og opbevarer vi personoplysninger på dem, vi arbejder sammen med. Det kan eksempelvis være repræsentanter, bisiddere, konferencedeltagere, samarbejdspartnere og patienter, pårørende og fagprofessionelle, der deltager i interviews, bidrager med data til undersøgelser eller på anden vis hjælper os med at formidle vores budskaber.

Disse oplysninger passer vi naturligvis godt på, og du kan altid få svar på, hvordan de bruges. Derfor har vi udarbejdet denne datapolitik.

Se Danske Patienters datapolitik

Gennemgående for vores behandling og opbevaring af data er, at vi beskytter dine personoplysninger, og vi behandler dem derfor kun til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser.

Vi bruger og opbevarer kun oplysninger, der er relevante og nødvendige at tage i brug til det konkrete formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at opbevare. Se dine rettigheder her.

Opdatering af vores datapolitik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne politik. Men vi angiver altid her på siden, hvornår politikken senest er opdateret. Den til enhver tid gældende datapolitik vil være tilgængelig her på danskepatienter.dk.

Ligger vi inde med dine data, vil du få en e-mail ved væsentlige ændringer af politikken.

Dataansvarlig

I Danske Patienter og ViBIS er det direktør Morten Freil, der er dataansvarlig.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til os om opbevaring af dine oplysninger – eller om vores politik generelt.