Pressemeddelelser

Her finder du pressemeddelelser fra Danske Patienter og ViBIS.

Danske Patienter sender fra tid til anden pressemeddelser af sted for at orientere medier og journalister om organisationens holdninger til en aktuel sag, om nye tiltag i organisationen, nye politikker, indspil eller lignende. Desuden sender organisationens Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, også pressemeddelelser af sted – dog i mere begrænset omfang. Du finder alle pressemeddelelser her.

 • Mange mennesker megafon repræsentation
  Pressemeddelelse

  På vegne af 900.000 patienter og pårørende præsenterer Danske Patienter nu 15 forslag til Sundhedsstrukturkommissionen. Forslagene omfatter blandt andet national prioritering, entydigt ansvar for patientforløb og ændringer i sundhedsloven for at styrke patientinddragelse.

 • Pårørende_national_undersøgelse
  Pressemeddelelse

  Pårørende i hele Danmark løfter hver dag store og små opgaver for deres nærtstående. Danske Patienter, VIVE og TrygFonden sætter i en landsdækkende undersøgelse blandt 80.000 danskere fokus på pårørendes trivsel og livskvalitet.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringen har netop præsenteret en ny sundhedspakke, der sikrer fem milliarder til sundhedsvæsenet. Et meget nødvendigt løft, som bør bruges klogt på investeringer i nye løsninger, der kan lette presset på sundhedsvæsenet og skabe mere kvalitet i behandlingen, mener Danske Patienter.

 • none
  Pressemeddelelse

  Amputationsforeningen er optaget som nyt medlem i Danske Patienter. Paraplyorganisationen dækker nu over 24 organisationer med i alt 105 foreninger, der repræsenterer mennesker med både fysiske og psykiske kroniske og langvarige sygdomme.

 • hjemmebehandling digital kontakt læge sofa.jpg
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Mere hjemmebehandling, krav om fokus på livskvalitet ved investeringer og opgør med overflødige behandlinger. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Danske Patienters helt egen robusthedskommission, som i dag bliver overrakt til formanden for regeringens robusthedskommission Søren Brostrøm.

 • Sparegris
  Pressemeddelelse

  Patienter med kroniske sygdomme, der er afhængige af elektricitet til deres behandling, risikerer helbred og økonomisk nedtur på grund af rekordhøje el-priser og fare for strømafbrydelse.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter er tilfreds med indholdet i en længe ventet psykiatriplan. Psykiatrien har brug for et markant løft over de næste mange år, hvor bred politisk opbakning er afgørende.

 • Christiansborg statue politik finanslov
  Pressemeddelelse

  Nyt finanslovsforslag får alvorlige konsekvenser for patienter og pårørendes indflydelse i sundhedsvæsenet fremover. Til trods for, at Danske Patienter løfter en vigtig opgave for myndigheder og samfund, er den faste bevilling overraskende blevet pillet helt ud. ”Et alvorligt slag mod civilsamfundet,” siger formand.

 • klage forvirret borger
  Pressemeddelelse

  Sundhedsvæsenet går glip af vigtig læring, fordi klagesystemet er uoverskueligt for patienter og pårørende at navigere i. Rundspørge blandt patientforeninger bekræfter behovet for ét samlet og lettilgængeligt overblik over klagemuligheder, der samtidig guider patienterne med udgangspunkt i deres situation og ønsker.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter er glade for ny aftale, der blandt andet indeholder forpligtende krav til kommunernes akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for mennesker med en eller flere kroniske sygdomme. Men vi mangler løsninger der sikrer sammenhæng for kronisk syge.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder flere gode elementer – men uden den nødvendige forpligtelse og med for få ressourcer til at løse de grundlæggende problemer for patienterne.

 • Ansigter_glad_sur_psyk
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Danskernes tiltro til behandlingen i psykiatrien er skræmmende lav, viser ny måling fra Danske Patienter. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan, som netop er offentliggjort, er et skridt på vejen, men det kræver politisk vilje til massive investeringer, hvis patienter og pårørende skal mærke forbedring.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter anerkender, at sundhedsvæsenet er under pres og tager beslutningen om at suspendere udrednings- og behandlingsretten til efterretning. Nu er det afgørende med klar kommunikation til de berørte patienter og en samlet plan for rekruttering og kapacitet i sundhedsvæsenet.

 • ældre dame digital kontakt 2
  Pressemeddelelse

  Flere ældre borgere mellem 60 til 80 år vil have digitale konsultationer med deres praktiserende læge. Danske Patienter opfordrer til flere digitale tilbud og fokus på den enkeltes behov.

 • Trist kvindelig patient holder pårørende i hånden
  Pressemeddelelse

  Patienterne betaler prisen, når sundhedsvæsenet er i knæ, og derfor er Danske Patienter dybt bekymrede over situationen i øjeblikket, hvor behandlingspuklerne tårner sig op – uden udsigt til at aktivitetsniveauet stiger.

 • Alternativ behandlng_naturmedicin_kosttilskud
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber ønsker at etablere et videnscenter for alternativ behandling. Både borgere og sundhedspersoner mangler i dag et sted, hvor de kan få forskningsbaseret viden og rådgivning på området.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringens udspil ”Tættere på II” rummer flere gode elementer på sundhedsområdet, vurderer Danske Patienter. Det er dog afgørende, at det sundhedsudspil, som regeringen kommer med i efteråret, rummer forpligtende initiativer, hvis de gode visioner samlet set skal gøre den nødvendige forskel for patienterne.

 • Ventetid hos lægen
  Pressemeddelelse

  Ny undersøgelse viser, at borgerne har meget forskellige behov og ønsker til deres praktiserende læge. Vi bør gentænke organiseringen til gavn for både borgere og læger, mener Danske Patienter.

 • sundhedsprofessionelle
  Pressemeddelelse

  Konflikt risikerer alvorlige og langsigtede konsekvenser for mennesker med kroniske og langvarige sygdomme. Danske Patienter opfordrer til, at man straks finder en løsning – enten ved forhandlingsbordet eller på Christiansborg.

 • Strategi skakbrikker
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter roser Danske Regioner og KL for at indgå en aftale om sundhedssamarbejde. Det er et vigtigt skridt på vejen mod mere sammenhængende patientforløb.

 • Piller formet som spørgsmålstegn på ensfarvet baggrund
  Pressemeddelelse

  Unødvendige kontroller og undersøgelser, der ikke gavner, er hverdag for mange patienter. Nu bliver de opfordret til at dele deres erfaringer med Vælg Klogt, der vil rydde op i overflødige behandlinger.

 • none
  Pressemeddelelse

  Dårligere kvalitet i behandlingen kan blive konsekvensen af en stram økonomiaftale for regionerne, advarer Danske Patienter.

 • Sammenhaeng puslespil brikker
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Der er behov for mere end nye politiske strukturer og samarbejdsorganer, hvis den enkelte patient skal opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Danske Patienter efterlyser i nyt udspil forpligtende tiltag på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

 • none
  Mental sundhed

  Alt for mange mennesker med kronisk sygdom får ikke tilstrækkelig hjælp til at håndtere problemer med dårlig mental sundhed, viser ny undersøgelse. Danske Patienter opfordrer til større fokus på trivsel i sundhedsvæsenet.

 • Pil_retning_mennesker
  Pressemeddelelse

  Øjenforeningen og Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse er netop blevet optaget i Danske Patienters medlemskreds. Paraplyen tæller nu 23 organisationer, der dækker over 104 patient- og pårørendeforeninger.