Pårørende

Undersøgelser og erfaringer viser, at der er for lidt fokus på pårørende til patienter med en kronisk eller langvarig sygdom. Pårørende skal støttes og ses som en ressource, der kan bidrage positivt til patientens forløb.

Oktober 2022

none

Pårørende spiller en væsentlig rolle i patienters behandlingsforløb, men undersøgelser fra Danske Patienters medlemsorganisationer peger på, at mange pårørende oplever et voldsomt pres, som de skal bruge støtte til, for ikke også at ende som patient.

Privatfoto - Susanne Larsen

Mød Agnete, Susanne og Mette som alle tre kæmper for deres nære i en udfordrende pårørenderolle.

Christiansborg

Danske Patienter er ikke kun patienternes, men også pårørendes talerør. Derfor arbejder organisationen for at sætte fokus på pårørendes rolle og ansvar i forhold til patienter – og dermed også de pårørendes rettigheder.