Organisering

Danske Patienter er paraplyorganisation for 24 medlemsorganisationer, der repræsenterer i alt 105 patient- og pårørendeforeninger.

Vi vil skabe optimale betingelser for patienterne og deres pårørende i Danmark. Det gør vi igennem et konstruktivt samarbejde og en løbende dialog med myndigheder, organisationer, erhvervsliv og forskningsenheder.

Repræsentantskabet

Alle medlemsorganisationer har plads i repræsentantskabet, der er Danske Patienters højeste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted inden udgangen af april hvert år.

Repræsentantskabet fastlægger de overordnede synspunkter, politikker og handlingsplaner, der danner grundlag for Danske Patienters arbejde.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af seks medlemmer og en formand, der er valgt af repræsentantskabet. Forretningsudvalget holder fem til seks møder årligt, hvor man træffer beslutninger vedrørende Danske Patienters aktiviteter.

Sekretariatet

Sekretariatet udvikler strategier og formulerer politikker i tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og betjener den politiske ledelse samt koordinerer repræsentationer og aktiviteter. Sekretariatet repræsenter desuden organisationen over for myndigheder, beslutningstagere og offentlighed. 

Sekretariatet består af fire stabsfunktioner: Administration og HR, Politik, Kommunikation og Analyse. Dertil kommer et niveau bestående af organisationens Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), projekter samt en række initiativer målrettet patienter og pårørende. Dette niveau løfter særligt definerede opgaver, men bidrager også med viden, der er med til at danne grundlag for Danske Patienters politiske arbejde.

Du finder en liste over alle medarbejdere i sekretariatet under Kontakt.

Arbejdsgrupper

Danske Patienter nedsætter løbende arbejdsgrupper, der behandler aktuelle og politisk prioriterede emner i organisationen. I arbejdsgrupperne sidder faglige repræsentanter fra Danske Patienters medlemsorganisationer – repræsentanter, der bidrager med viden i forbindelse med det aktuelle emne.

Repræsentanter

Danske Patienter har repræsentanter i en række råd, nævn og fora. Repræsentanterne arbejder for sikre fokus på patienternes perspektiv, behov og interesser – og er derfor med til at sikre en holdbar og brugerorienteret udvikling af sundhedsvæsenet. 

Samarbejde med industrien

Vi har retningslinjer for, hvordan vores medlemsforeninger kan samarbejde med medicinal- og medicoindustrien. Det er med til at sikre, at Danske Patienter taler med en klar, troværdig og uafhængig brugerstemme.

Se retningslinjerne her.