Trin 3: Gå til betaling

Nu har du fundet ud af, om din medicin er tilskudsberettiget eller ej, og det kan ses på din regning, når du betaler på apoteket. Læs om reglerne for betaling her.

Er din medicin tilskudsberettiget, vil den blive indskrevet i det centrale tilskudsregister (CTR). Det er derfor underordnet, hvilket apotek du køber medicin fra.

Både du og apotekerne har nemlig adgang til din CTR-konto, hvor I kan se navn og dosis på dit lægemiddel, din saldo samt start- og slutdato på din tilskudsperiode. Tilskudsperioden følger ikke kalenderåret men starter første gang, du køber medicin efter den forgangne tilskudsperiode er slut. 

Tip: Del din egenbetaling op 

Du kan lave en aftale med dit apotek om en henstandsordning, hvis du regner med at nå egenbetalingsloftet i løbet af din tilskudsperiode. 

Så undgår du at betale store beløb i starten af din tilskudsperiode og deler i stedet din egenbetaling på 4.110 kroner op i 12 bidder, hvor du betaler 342 kroner hver måned. 

Alle har et egenbetalingsloft på tilskudsberettiget medicin på 4.110 kroner om året. Når du når dette loft, vil du få 100 procent tilskud på resten. Før i tiden blev ordningen kaldt for kronikertilskud, fordi kun patienter med kronisk sygdom kunne søge om det, men i dag får alle borgere det automatisk, hvis deres medicinudgifter er store nok. 

Hvis du ikke når egenbetalingsloftet i løbet af tilskudsperioden, så følger du i stedet nogle fastsatte procentsatser. Det er bestemt sådan, at du får procentvis mere i tilskud, jo mere du betaler for din medicin under tilskudsperioden. Du får desuden mere i tilskud, hvis du er under 18 år, end hvis du er over 18 år. Find satserne for 2019 her. 

min.medicin.dk har lavet følgende eksempel for at gøre det nemmere at forstå: 

Du er over 18 år og køber i løbet af ét år tilskudsberettiget medicin for 4.000 kroner. 

  • De første 995 kroner betaler du selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 995 kroner og 1.655 kroner, får du 50 procent tilskud, dvs.: 330 kroner i tilskud og betaler 330 kroner selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 1.655 kroner og 3.590 kroner, får du 75 procent tilskud, dvs.: 1.451,25 kroner i tilskud og betaler 483,75 kroner selv.
  • Til den del af udgiften, som overstiger 3.590 kroner, får du 85 procent tilskud, dvs.: 348,5 kroner i tilskud og betaler 61,50 kroner selv.

Du skal altså selv betale i alt (995 + 330+ 483,75 + 61,5) kroner = 1.870,25 kroner ved køb af tilskudsberettiget medicin for 4.000 kroner i løbet af ét år. Det kaldes din egenbetaling. 

Se din CTR-saldo online

På Det Fælles Medicinkort kan du se din CTR-saldo og start- og slutdato for dine tilskudsperioder. Bemærk, at du skal bruge dit nem-id for at logge ind. 

Find www.fmk-online.dk her. 

Andre regler for medicinsk cannabis

Der gælder nogle andre regler for medicinsk cannabis end for andre typer medicin. 

  • Cannabis bliver registreret i et andet tilskudsregister ved navn CTR-C.
  • Satserne for cannabis er anderledes, og de registreres og beregnes separat fra din øvrige medicin.
  • Dine tilskudsperioder i de to registre følger ikke hinanden, og dine saldi kan derfor være forskellige.

Oplysninger om dit tilskud, din saldo og din tilskudsperiode i forhold til medicinsk cannabis vil dog stadig fremgå af din kvittering fra apoteket. 

Læs meget mere om reglerne for cannabis-ordningen her.