Børnepatienter i sundhedsvæsenet

Der er forskel på børn og voksne - også når det gælder sygdom og behandling. Med særlige indsatser kan man sikre, at børn og unge oplever en god behandling i sundhedsvæsenet.

Her på siden kan du læse om børnepatienternes særlige behov – og hvad det kræver af personalet af kompetencer, hvis man skal give børnene en god oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet. 

none

Børn er på mange måder særlige patienter. De er ikke myndige og kommunikerer anderledes end voksne. Det giver udfordringer for personale og forældre - men også muligheder for at inddrage børn med leg.

none

På Rigshospitalet har man indført en ambassadørordning for børn indlagt med kræft. En god idé, der bør spredes til andre sygdomsområder.

none

Børn reagerer anderledes på behandling end voksne. Derfor kan man i mange tilfælde ikke bare overføre de samme tilgange direkte på børn.

none

Det kan være en voldsom oplevelse at skifte fra børneafdelingen med bamser, klovne og en særlig omsorg til voksenafdelingen med større ansvar og færre unge patienter at spejle sig i.