Organisatorisk inddragelse

Her finder du viden om metoder og nyttige værktøjer til inddragelse af brugere og brugerrepræsentanter i udvikling sundhedsvæsenet.

Ikon_samarbejde, puslespil

Ved at undersøge patienters og pårørendes oplevelser og erfaringer med sundhedsvæsenet, får man en viden, der kan indgå i projekter og organisationsudvikling.

Ikon_organisatorisk samarbejde

Samarbejde med brugerrepræsentanter er en form for organisatorisk inddragelse, hvor sundhedsvæsenet og brugere arbejder sammen om udvikling af sundhedsvæsnet.

Ikon_samskabelse

Samskabelse er en slags inddragelse, hvor sundhedsvæsen, virksomhed eller civilsamfund i fællesskab og i tæt samarbejde med brugeren skaber løsninger.

Ikon_forskning

Inddragelse af brugere i forskningsaktiviteter handler om at tage brugerne med ind i maskinrummet af forskningen. Det kan påvirke forskningen på positiv vis ved at styrke forskningens resultater og samfundsrelevans.

Ikon_rapport

PRO-data står for ’patient reported outcome-data’ og er data om patientens helbredstilstand rapporteret direkte fra patienten selv. Dataene kan enten bruges til udvikling og forbedring af det enkelte patientforløb eller til kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet generelt.

Ikon_proces,udvikling

Et godt samarbejde med brugerrepræsentanter er afgørende for at kunne opnå gode resultater i udviklingen af sundhedsvæsenet. Det kræver gode rammer og veltilrettelagte processer.

Ikon_dokument

En del af arbejdet med organisatorisk brugerinddragelse handler om at evaluere og dokumentere samarbejdet med borgerrepræsentanter og dermed blandt andet inddragelsens rammer, proces, værdi og effekt.