Fravær og faglige huller

Fravær er et stort problem for mange børn med sygdom. Det kan have konsekvenser for både deres sociale og faglige tilknytning til klassen, som gør det ekstra svært at vende tilbage til skolen igen.

none

Det er uundgåeligt svært for et barn at vende tilbage til skolen efter lang tids fravær på grund af sygdom. Udover at det kan være hårdt blot at vænne sig til at have en almindelig hverdag igen, kan både faglige huller og klassens dynamik gøre det til en udfordring at finde sin plads. For nogle børn kan det føles som at skulle starte i en helt ny klasse.

Hvis et barn har været fraværende i en lang periode, eller i flere perioder af kortere varighed, har han eller hun brug for støtte i processen med at vende tilbage til hverdagen. Her spiller lærere og pædagoger en afgørende rolle – både mens barnet er fraværende og i den første lange periode efter det er vendt tilbage.

Forældrene er en vigtig samarbejdspart, og deres samarbejde med skolens ansatte kan vise sig altafgørende for børnenes trivsel, når de bliver raske nok til at vende tilbage. 

Tilbage i klassens fællesskab

Det er vigtigt med støtte fra voksne, som kan hjælpe dem tilbage i klassens fællesskab – socialt såvel som fagligt.

De faglige udfordringer, der opstår, når man er gået glip af meget undervisning, kan betyde, at børnene føler, at de andre elever pludselig tror, at de er blevet dovne eller mindre dygtige, fordi de nu ikke længere kan følge med. Børnene har brug for forståelse både fra lærere og elever, så de ikke føler sig dumme.

Sådan griber du sagen an

  • Tag tidligt kontakt til forældrene. Det er dem, der har barnet hjemme og skal motivere ham eller hende til at komme i skole igen, når det er muligt. Det er vigtigt at tale regelmæssigt med eleven og forældrene om skolearbejde og koordinering af sygeundervisning, men også om hvad der sker socialt i klassen, så eleven fortsat føler en tilknytning. Læs om det gode skole-hjem-samarbejde her. 
  • Igangsæt sygeundervisning. Elever har ret til syge- og supplerende undervisning, hvis deres fravær samlet set overstiger 15 dage – og det er skolens pligt at kontakte forældrene. Hvis skolelederen, som har det overordnede ansvar for, at skolen lever op til lovgivningen på området, ikke er opmærksom på reglerne, så kan har vi samlet et overblik over reglerne for sygeundervisning her.
  • Forebyg problemerne, mens eleven er fraværende. Tag for eksempel en faglig snak med eleven – eller lad eleven være med i en undervisningstime – for eksempel over Skype. Du kan også bede klassekammeraterne om af og til at sende en sms til eleven, lade elevens stol stå tom i klassen, så klassekammeraterne bliver mindet om, at eleven mangler. Sørg desuden for at give eleven adgang til de materialer, der er bliver udleveret i klassen. Få ideer til at bruge teknologiske løsninger her.
  • Notér, hvilke emner eleven går glip af. Da fravær og faglige huller oftest hænger sammen, kan det være en fordel at notere ned, hvad eleven er gået glip af i fraværsperioden. Det er med til at skabe overblik over det, som eleven skal indhente. Find redskab, der kan hjælpe jer til at få styr på de faglige huller her.
  • Arranger supplerende undervisning. Når en elev vender tilbage efter langvarigt fravær, kan der være behov for supplerende undervisning for at få udfyldt de faglige huller. Undgå at trække eleven ud fra den almindelige undervisning – ellers tager man endnu en time fra eleven, hvor han eller hun er en del af det faglige og sociale fællesskab.
Undervisningsmateriale til skoler

Skole for mig har lavet undervisningsmateriale og øvelser, som skoler kan bruge til at lære eleverne om livet med sygdom. Det kan øge trivslen i hele klassen. Se materialet her.

Vil du vide mere om langvarigt fravær?

Få en dybere indsigt i de udfordringer, som børn med sygdom oplever som følge af deres fraværsperioder.

Download vores temapublikation her.

Sofie kom tilbage til skolen

Takket være en fraværsrådgiver kom Sofie tilbage til hverdagen i klassen efter langs tids fravær på grund af angst.

Rådgiveren var for eksempel med Sofie i skole mandag morgen, hvor det kunne være svært at komme afsted.

Læs hele Sofies historie her. 

Tema om faglige huller

Bliv klogere på faglige huller, hvordan det påvirker eleverne – og hvad man som lærer eller pædagog kan gøre for at hjælpe.

Se publikationen her.

Anbefalinger skal sikre lovpligtige støtte

Syge børn får ikke den sygeundervisning, de har krav på.

Det er et alvorligt problem, derfor har Danske Patienter, som er organisationen bag Skole for mig, lavet en række anbefalinger til regeringen.

Se anbefalingerne her.