Metoder og værktøjer

Der findes mange forskellige metoder og værktøjer til brugerinddragelse. Få overblik over nogle af dem her.

Nedenfor finder du en liste over metoder og værktøjer til brugerinddragelse. Det er ikke en udtømmende liste, men en række centrale metoder og værktøjer, som er udvalgt, fordi de er centrale og relevante i en dansk kontekst - og som vi har erfaring med at arbejde med i ViBIS. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om metoder og værktøjer, eller hvis du eller I benytter jer af andre metoder og værktøjer, som vi sammen kan arbejde videre med.


Ikon_Individuel inddragelse.

Her finder du viden om metoder og nyttige værktøjer til inddragelse af den enkelte bruger i deres forløb.

Ikon_Organisatorisk inddragelse

Her finder du viden om metoder og nyttige værktøjer til inddragelse af brugere og brugerrepræsentanter i udvikling sundhedsvæsenet.

Kriterier og definition af brugerinddragelse

Uanset hvilke metoder og værktøjer du vil anvende, er det vigtigt først at orientere sig i definitioner og kriterier for brugerinddragelse. 

Læs om brugerinddragelse her.