Små foreninger

Danske Patienter vil også gerne støtte små patientforeninger, som ikke har mulighed for at melde sig ind i organisationen. Det sker gennem tilbud om rådgivning og en række gratis netværksarrangementer.

Der findes omkring 200 patient-, pårørende- og handicapforeninger i Danmark. Omkring 150 af disse er defineret som små foreninger med færre end 1.000 betalende medlemmer.

Mange af de små foreninger er drevet af frivillige kræfter og er ofte udfordret i forhold til drift og økonomi.

Danske Patienter ønsker at støtte og favne alle patientforeninger - også dem, der ikke er medlem i paraplyorganisationen. Derfor tilbyder vi rådgivning og netværksarrangementer til små foreninger.

Rådgivning

Er du engageret i en lille forening, og har du spørgsmål der vedrører foreningens drift, er du velkommen til at skrive til os på lilleforening@danskepatienter.dk.

Netværksarrangementer

Danske Patienter arrangerer tre-fire netværksmøder om året for små foreninger. Det er gratis at deltage, også selvom man ikke er medlem af Danske Patienter.

Temaerne på netværksmøderne er målrettet de muligheder og udfordringer, der kan være forbundet med at drive en lille forening. Det kan for eksempel være i forhold til fundraising og rekruttering af nye medlemmer til foreningen eller hvordan man kan bruge sociale medier til at komme ud med foreningens budskaber.

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at få jeres forening med på Danske Patienters kontaktliste over små foreninger, er du velkommen til at kontakte Annemette Lundmark Jensen.