Individuel inddragelse

Her finder du viden om metoder og nyttige værktøjer til inddragelse af den enkelte bruger i deres forløb.

Ikon_dialog, fælles beslutningstagen

Fælles beslutningstagning er en metode til inddragelse af patienter eller pårørende i egen behandling. Metoden handler om, at der skal træffes beslutninger i fællesskab med brugeren.

Ikon_værktøj

Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete materialer, der skal understøtte, at brugere får viden om deres forskellige behandlings-, pleje- eller genoptræningsmuligheder, så de er klædt på til at træffe beslutninger om deres forløb sammen med de involverede sundhedspersoner.

Ikon_proces

Brugerstyret behandling er en samlebetegnelse for tilbud, der skal give brugere større indflydelse på tilrettelæggelsen og udførslen af deres eget pleje- og behandlingsforløb.

Ikon_data

PRO-data er kort for ’patient rapporteret outcome data’, og skal forstås som data direkte rapporteret fra patienterne om deres helbredstilstand.

Ikon_dialog, samtale

Individuel inddragelse gennem dialog kan finde sted, når brugeren får indflydelse på eget behandlings- eller plejeforløb gennem samtale med sundhedspersoner.

Ikon_pårørende, familie

Pårørendeinddragelse sker, når pårørende inddrages i en brugers forløb, enten for at have indflydelse på brugerens pleje- og behandlingsforløb eller fordi den pårørende selv har brug for støtte fra sundhedsvæsenet i forhold til egne behov.

Ikon_udvikling, proces

Det kan kræve metoder og værktøjer samt ekstern støtte at udvikle og implementere individuel brugerinddragelse i praksis forskellige steder i sundhedsvæsenet.

Ikon_mål, formål

Når man arbejder med individuel brugerinddragelse på tværs af sundhedsvæsenet, kan man måle, hvordan det går med inddragelsen. Der findes forskellige måder at måle inddragelsen på alt afhængigt af inddragelsens mål og formål.