Sammenhæng i sundhedsvæsenet

Manglende sammenhæng er en velkendt udfordring i sundhedsvæsenet. Det påvirker patienters trivsel negativt, giver ineffektive forløb og kan skade patientsikkerheden.

Der skal være sammenhæng i det danske sundhedsvæsen. Det er de fleste enige i. Alligevel oplever mange danskere, at sundhedsvæsenet ikke arbejder sammen, når de for eksempel henvises fra deres egen læge til en specialafdeling på hospitalet, eller når de udskrives fra hospitalet og skal fortsætte deres behandling eller genoptræning i et kommunalt sundhedstilbud.

Det er problematisk, for flertallet af danskerne har årligt kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af praksis- og hospitalssektoren og man forventer, at flere borgere i fremtiden vil have en eller flere kroniske sygdomme og derfor have behov for langvarig og hyppig kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet.

Manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet har store konsekvenser ikke blot for den enkelte patient, men også for samfundet. Det kan blandt andet føre til dårligere livskvalitet, flere fejl og genindlæggelser samt øge uligheden i sundhed.

I dette tema stiller vi skarpt på de problemer, borgerne møder når de deres forløb går på tværs af hospitaler, kommunale tilbud og praksissektorer – og hvad der skal til for, at vi kan løse dem.

Opdateret juni 2021

sundhedsprofessionelle

I fremtiden vil flere borgere have langvarig kontakt til sundhedsvæsenet, på tværs af både speciale- og sektorgrænser. Men vores sundhedsvæsen er ikke indrettet til at tage sig af patienter i tværgående forløb.

forvirret_patient

De typiske forløb går på tværs af hospitalet, kommunale tilbud og praksissektoren. Det stiller krav til koordinering og kommunikation, for ellers går information tabt og risikoen for fejl og forværring af sygdom stiger.

Inddragelse læge patient

Når man har et langvarigt forløb, er behandling, pleje og rehabilitering en fast del af hverdagen. Derfor er det afgørende, at patienter og de pårørende bliver inddraget, så indsatserne hænger sammen med deres hverdagsliv.

Paaroerende_stoette

Ofte er sundhedsvæsenet ikke i stand til at understøtte sammenhængende patientforløb. Derfor påtager pårørende sig mange roller, for at yde den nødvendige støtte til patienten – og det belaster dem.

Henning_Soendergaard

Når forløb går på tværs af sektorgrænser, bliver det ofte patientens eget ansvar at skabe sammenhæng – og det kræver mange ressourcer. Én bør have ansvaret for patientens samlede forløb, mener Henning Søndergaard.

Jette_Bay

Jette Bay er multisyg og er derfor i kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet. Hun oplever, at kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle er utilstrækkelig, og at hun selv skal samle de løse ender.

Samarbejde

Sundhedsvæsenet bør i højere grad have rammer, der understøtter sammenhængende forløb og tager udgangspunkt i det hele menneske. Læs Danske Patienters anbefalinger.