Medlemskab

Danske Patienter får løbende nye medlemmer blandt patient- og pårørendeforeninger. Læs, hvordan man bliver medlem.

Uafhængige, landsdækkende patient- og pårørendeforeninger, der er repræsentative for deres målgruppe, og som kan tilslutte sig formålsparagraffen i vedtægterne for Danske Patienter, kan søge om medlemskab af paraplyorganisationen.

Desuden skal foreningerne kunne leve op til Danske Patienters retningslinjer for samarbejde med medicinal- og medicoindustrien. Retningslinjerne angiver, i hvor høj grad foreningerne må modtage midler fra industrien – og på hvilken måde.

Det kræver en godkendelse af Danske Patienters repræsentantskab at blive medlem af paraplyorganisationen.

Foreninger bliver typisk medlem af organisationen fra årsskiftet af, men det er muligt at søge om øjeblikkelig optagelse. Dog skal ansøgning om optagelse vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret.

Pris for medlemskab og indstigningsordning

Medlemmer betaler årligt et grundbeløb og derudover en sats for hvert medlem/fast bidragsyder. Priserne fremskrives hvert år med inflationen.

I 2021 betalte alle medlemmer foruden et grundbeløb på 34.583 kroner en sats på:

  • Op til 50.000 medlemmer/faste bidragsydere: ca. syv kroner pr. medlem/fast bidragsyder.
  • 50.000 - 100.000 medlemmer/faste bidragsydere: ca. seks kroner pr. medlem/fast bidragsyder.
  • Over 100.000 medlemmer/faste bidragsydere: ca. fire kroner pr. medlem/fast bidragsyder.

Nye medlemmer betaler ikke grundbeløbet det første år, men kun satsen for medlemmer/faste bidragsydere. Det andet år betales der halvt grundbeløb samt satsen for medlemmer/faste bidragsydere.

Er du fra en lille forening med under 1.000 medlemmer? Så læs her.

Formålsparagraffen

Formålsparagraffen er anden paragraf ud af i alt 16 paragraffer i Danske Patienters vedtægter. Paragraffen angiver, at Danske Patienters formål er:

  • At sikre patienter bedst mulige vilkår i behandlingssystemet.
  • At formulere generelle, tværgående og ikke-diagnosespecifikke synspunkter og politikker på vegne af Danske Patienters medlemsorganisationer inden for det sundhedspolitiske område.
  • At repræsentere patienter over for statslige, regionale og kommunale myndigheder med videre.
  • At være talerør for patienter over for offentligheden og styrke patienternes synlighed.
  • At styrke samarbejdet mellem Danske Patienters medlemsorganisationer til gavn for patienter.
  • At styrke samarbejdet med andre nationale og internationale organisationer til gavn for patienter.

Kontakt

Morten Freil. Foto: Tea Petersen

Morten Freil

Direktør

Nyt medlem

Hvis din forening overvejer medlemskab af Danske Patienter, så kontakt direktør Morten Freil med henblik på et møde.