Priser og typer af samarbejder

ViBIS tilbyder forskellige samarbejder i form af blandt andet oplæg, workshops og processtøtte. Her kan du læse mere om typer af samarbejder og priser.

I ViBIS samarbejder vi med alle dele af sundhedsvæsnet om at udbrede omfanget og fremme kvaliteten af brugerinddragelse i et samlet sundhedsvæsen.

Det gør vi ved at indsamle viden og praksiserfaringer om brugerinddragelse og udvikle værktøjer og guides, der kan støtte sundhedsvæsnet. Vi holder oplæg på konferencer, afholder temadage og workshops,  driver netværk samt indgår i længevarende samarbejder og yder processtøtte.

Du er altid velkomne til at kontakte os for indledende drøftelser og inspiration til, hvordan du eller din organisation kan gribe brugerinddragelse an, så den er tilpasset dine eller jeres brugere, medarbejdere og organisation.

Priser

Vores priser for samarbejde i 2024 er:

  • Oplæg og facilitering af drøftelser, op til 1 time: 8.325 kroner.
  • Mini-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 2 timer: 11.025 kroner.
  • Halvdags-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 3,5 timer: 14.625 kroner.
  • Heldags-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 7 timer: 22.050 kroner.
  • Processtøtte og deltagelse i samarbejder. Beregnes individuelt ud fra en konsulenttimepris på: 900 kroner.

Alle priser er eksklusive moms og transportudgifter.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om samarbejdsmuligheder.

Eksempler på samarbejder

Tryk for at se eksempler på de enkelte samarbejder. 

Oplæg i op til 1 time

På en temadag om patientinddragelse i forskning, arbejde med PRO-data eller fælles beslutningstagning.

Oplæg på konference om patient-, borger- og pårørendeinddragelse samt relationskompetencer.

Mini-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 2 timer

Som del af temadag om inddragelse af brugere i udviklingen af guidelines.

Gå-hjem-møde om borgerinddragelse på et plejehjem eller i hjemmeplejen.

Facilitering af netværk for brugerrepræsentanter.

Halvdags-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 3,5 timer

Temadag om samarbejde med brugerrepræsentanter, roller og opgaver.

Undervisning i fælles beslutningstagning og anledninger til fælles beslutningstagning.

Undervisning og sparring om patientinddragelse i forskning.

Heldags-workshop med oplæg og facilitering af drøftelser og øvelser, cirka 7 timer

Undervisning i fælles beslutningstagning med simulationstræning.

Temadag om samarbejde med et brugerråd på en afdeling eller et plejehjem, brugerrepræsentanters rolle og opgaver.

Temadag for sundhedsklynger om samarbejde med brugerrepræsentanter.

Processtøtte og deltagelse i samarbejder

Feedbackmøde om patienternes ønsker og behov i fremtidens sundhedsvæsen - som del i politikudvikling.

Samarbejde om udvikling og implementering af et beslutningsstøtteværktøj.

Lokale netværk for brugerrepræsentanter.

Kontakt

Azadeh Grønbæk Afsar

Azadeh Grønbæk Afsar

Chefkonsulent
33 41 47 41

Projekter i ViBIS

Du kan se eksempler på større projekter, som ViBIS har bidraget til, på denne side.