Politiske indspil

Danske Patienter laver indspil målrettet politikere og øvrige beslutningstagere i sundhedsvæsenet.

Danske Patienters indspil bygger på viden og erfaring fra både Danmark og udlandet. Indspillene udvikles altid i en proces, hvor organisationens medlemsforeningerne er aktivt inddraget. Målet er at sikre bedre vilkår for patienter og pårørende ved at præsentere problemer og forslag til løsninger for politikere og beslutningstagere. 

Læs vores politiske indspil herunder.

 • Mange mennesker megafon repræsentation
  Pressemeddelelse

  På vegne af 900.000 patienter og pårørende præsenterer Danske Patienter nu 15 forslag til Sundhedsstrukturkommissionen. Forslagene omfatter blandt andet national prioritering, entydigt ansvar for patientforløb og ændringer i sundhedsloven for at styrke patientinddragelse.

 • Indspil til en ny national sundhedsfond
  Debat, Politisk indspil

  Hvis vi skal gøre sundhedsvæsenet mindre sårbart, er der brug for at gøre op med vanetænkning og i stedet implementere nye innovative løsninger og ny viden. Det skal en ny sundhedsfond stå i spidsen for, skriver Klaus Lunding, Susanne Axelsen, Ida Sofie Jensen og Peter Huntley.

 • hjemmebehandling digital kontakt læge sofa.jpg
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Mere hjemmebehandling, krav om fokus på livskvalitet ved investeringer og opgør med overflødige behandlinger. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Danske Patienters helt egen robusthedskommission, som i dag bliver overrakt til formanden for regeringens robusthedskommission Søren Brostrøm.

 • Ansigter_glad_sur_psyk
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Danskernes tiltro til behandlingen i psykiatrien er skræmmende lav, viser ny måling fra Danske Patienter. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan, som netop er offentliggjort, er et skridt på vejen, men det kræver politisk vilje til massive investeringer, hvis patienter og pårørende skal mærke forbedring.

 • Sammenhaeng puslespil brikker
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Der er behov for mere end nye politiske strukturer og samarbejdsorganer, hvis den enkelte patient skal opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Danske Patienter efterlyser i nyt udspil forpligtende tiltag på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

 • none
  Mental sundhed

  Alt for mange mennesker med kronisk sygdom får ikke tilstrækkelig hjælp til at håndtere problemer med dårlig mental sundhed, viser ny undersøgelse. Danske Patienter opfordrer til større fokus på trivsel i sundhedsvæsenet.

 • none
  Politisk indspil

  Socioøkonomisk baggrund, postnummer og uddannelsesniveau bør ikke have så stor betydning for dit helbred, som det har i dag. Danske Patienter præsenterer en række anbefalinger, der skal øge ligheden.

 • none
  Politisk indspil

  Regeringen er kommet med gode tanker om lighed og sammenhæng. Nu skal de omsættes til konkrete initiativer. Danske Patienter kommer derfor med ni konkrete forslag.

 • Penge - investering - bæredygtig - sundhed
  Politisk indspil

  Det kræver en investering på to procent om året, hvis vi skal leve op til ambitionen om at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Danske Patienter råber sammen med række organisationer politikerne op.

 • Læge - almen praksis
  Politisk indspil

  Tilstrækkelig kapacitet, de rette kompetencer og sammenhæng er vigtigt for god behandling af patienter i almen praksis. Det er politikernes ansvar at skabe de rette rammer for almen praksis.

 • Omsorg - effektiv - sundhed
  Politisk indspil

  Danske Patienter, Lægeforeningen og Danske Regioner præsenterer fem principper for effektiv styring af et sammenhængende sundhedsvæsen.

 • politiker - reform
  Politisk indspil

  Pårørende får ikke den nødvendige hjælp. Nu er det tid til handling. Danske Patienter anbefaler i nyt udspil, at sundhedsministeren udarbejder en handlingsplan på området. Sundhedsaktører bakker op.

 • barn - alene - ensom
  Politisk indspil

  Syge børn får ikke den sygeundervisning, de har krav på. Det er et alvorligt problem, som undervisningsministeren bør gå ind i. Organisationer er klar med syv konkrete anbefalinger til regeringen.

 • none
  Politisk indspil

  Fælles finansiering er nøglen til at løse sundhedsvæsenets største problem. Det mener Danske Patienter, der nu giver fire bud på, hvor det kan indføres, sammen med FOA, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejerråd.

 • borgernær hjerte
  Politisk indspil

  Danske Patienter kommer med tre anbefalinger, der skal styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet og den borgernære indsats. Blandt anbefalingerne er fælles økonomiaftaler mellem regioner og kommuner.

 • none
  Politisk indspil

  Der er noget galt, når man gør patienters muligheder for behandling op i et regneark. Læs mere i dette indspil fra Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber.

 • Illustration af graf
  Politisk indspil

  Danske Patienter, Lægeforeningen, DSR, FOA og Ældresagen foreslår seks konkrete skridt, der skal begrænse overbelægningen på de danske hospitaler.

 • none
  Politisk indspil

  Danske Patienter og samtlige ledelser i 17 af landets største patientforeninger er gået sammen om syv forslag til politikerne.

 • none
  Politisk indspil

  Danske Patienter præsenterer her fire konkrete indsatser, der er nødvendige for at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet.

 • Øre brugerinddragelse lytte
  Politisk indspil

  Danske Patienter har sammen med Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd udarbejdet fire anbefalinger om brugerinddragelse til beslutningstagerne i regeringen, Danske Regioner og hos KL.

 • Livskvalitet glad sur
  Politisk indspil

  Danske Patienter anbefaler, at patienternes egne vurderinger af livskvalitet er drivende for udviklingen af fremtidens kvalitetsmål.

 • none
  Politisk indspil

  Alle patienter med et lægefagligt vurderet behov for rehabilitering skal have ret til en individuel rehabiliteringsplan.

 • none
  Politisk indspil

  Danske Patienter er klar med nye anbefalinger om brug og implementering af telemedicin.

 • none
  Politisk indspil

  Danske Patienter er klar med anbefalinger til implementering af ny ordning med forløbskoordinatorer.

 • none
  Politisk indspil

  Pårørende til patienter med alvorlig sygdom er under stigende pres – de skal sikres støtte og rettigheder.