Børnepatienter kræver særlige kompetencer

Børn reagerer anderledes på behandling end voksne. Derfor kan man i mange tilfælde ikke bare overføre de samme tilgange direkte på børn.

Både i forhold til anatomi, fysiologi og psyke er børn forskellige fra voksne – og derfor kræver det særlige kompetencer af personalet at behandle børnepatienter. De reagerer for eksempel anderledes på medicin og krisesituationer, og en simpel ting som ventetid mellem behandlinger kan føles uoverskuelig for børn, fordi de har en anden tidsfornemmelse end voksne.

Den måde, børnene og de unge bliver mødt på af personalet, når de får behandlinger, er derfor vigtigt for, om en potentielt ubehagelig situation kan vendes til en tålelig eller ligefrem god oplevelse.

Børns smerter bliver undervurderet

Selvom mange børn har gode oplevelser med at være på hospitalet, har en del alligevel oplevet, at personalet holder dem fast og bagatelliserer deres smerter. Det viser en undersøgelse, som Børnerådet har lavet.

Det bliver også bekræftet i en undersøgelse blandt 570 børnepatienter i Region Hovedstaden, hvor man har sammenlignet børnenes egen vurdering af deres smerter med personalets vurdering. Undersøgelsen viser, at personalet i mange tilfælde undervurderede børnenes smerter. Det er især nålestik ved blodprøvetagning, som børnene finder smertefuld.

► Læs også: Inddragelse af børn – fra hverdag til hospitalsdesign

Ingen specialuddannelse i Danmark

I Børnerådets undersøgelse roser mange børnepatienter den tilgang, som børnesygeplejerskerne har – de føler sig mødt med empati og i øjenhøjde. Men børnesygeplejersker får primært deres viden om børn gennem praksis efter endt uddannelse, så det afhænger af den enkelte medarbejders arbejdserfaring eller den enkelte afdelings kultur, hvilken ekspertise børneafdelingerne besidder.

I modsætning til Sverige og Norge, har vi nemlig i Danmark ikke en specialuddannelse i børn- og ungesygepleje på lige fod med specialisering inden for eksempelvis anæstesi eller sundhedsplejerske, som kan sikre, et højt fagligt niveau på børneområdet.

► Læs også: Leg og netværk er nøglen til det familievenlige hospital

PlayPedia

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Leg kan gøre en enorm forskel for indlagte børn. Det kan lindre smerter, distrahere, og være med til at skabe et børnevenligt univers på hospitalet. Derfor har BørneRiget skabt PlayPedia — en legedatabase, hvor du kan finde masser af metoder til at gøre hverdagen sjovere for børn med sygdom.

Kig med her.