Få en bisidder

​Du kan tage en bisidder med, når du skal til dialogsamtale med regionen i forbindelse med din klagesag.

Hvis du har indsendt en klage til Styrelsen for Patientklager i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet, får du tilbudt en dialogsamtale med din region. Samtalen har til formål at afklare de ting, der er sket i dit behandlingsforløb.

Du møder for eksempel den læge, der har haft ansvaret for din behandling, hospitalsledelsen eller andre, som regionen har valgt til at gennemføre samtalen.

Som klager må du tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven , men du har også mulighed for at tage en uvildig bisidder med fra Danske Patienters bisidderordning.

Hvad tilbyder Danske Patienters bisiddere?

Danske Patienter har et korps af frivillige bisiddere, og du kan få en af dem med til din dialogsamtale. Bisidderen er din støtte under samtalen, og hjælper dig med at stille de svære spørgsmål – og med at huske, hvad der blev sagt eller besluttet til samtalen.

Det lyder måske ikke af så meget, men hvis man er berørt af en dårlig oplevelse med sundhedsvæsenet, kan det nogle gange være svært at få sagt det, man gerne ville, når man sidder over for dem, man har klaget over – og det kan også være svært at huske, hvad der egentligt blev sagt, når samtalen er slut.

Mød to af Danske Patienters bisiddere 

Bisidder Hanne og Frank

Læs mere om Hanne og Frank her 

Sådan foregår det

Ønsker du at benytte en af Danske Patienters bisiddere, kommer det til at foregå sådan her:

  • Du taler med bisidderen på et tidspunkt inden dialogsamtalen - enten fysisk eller over telefon afhængigt af, hvad der passer. Her afklarer I sammen, hvad der er vigtigt for dig at få ud af samtalen. Hvilke spørgsmål vil du have svar på? Og hvad er vigtigt at få sagt?
  • Bisidderen tager med til samtalen for at støtte og hjælpe dig med at få dét ud af samtalen, som du finder vigtigt.
  • Du evaluerer med bisidderen efter samtalen, hvor I samler op på det, der er blevet sagt. Herefter slutter dit forløb med bisidderen.

Bisidderen er ikke en advokat, der fører en sag. Han eller hun er med til samtalen for at lytte og støtte op om en konstruktiv dialog.

Alle Danske Patienters bisiddere har taget et særligt kursus, så de er bekendt med rammerne for dialogsamtaler – og de har alle kendskab til sundhedsvæsenet. Mange af bisidderne er uddannet enten som sygeplejersker eller socialrådgivere og har igennem deres arbejdsliv stor erfaring med at støtte mennesker.

Ønsker du en bisidder?

Kontakt Danske Patienter, så snart du har dato, tid og sted for dialogsamtalen, så vi har mulighed for at finde en bisidder til dig. Bemærk, at vi kun stiller bisiddere til rådighed, hvis du har en klagesag hos Styrelsen for Patientklager.

Ring til os på telefon 33 41 47 60 på hverdage mellem 10.30-14.00 eller skriv en mail til info@danskepatienter.dk.

Ønsker du en bisidder?

Hvis du gerne vil have en bisidder med til din lokale dialogsamtale, så kontakt os på telefon 33 41 47 60 på hverdage mellem 10.30-14.00 eller på e-mail: info@danskepatienter.dk

Du har ret til en uvildig bisidder

Pr. 1. januar 2017 har patienter formelt ret til hjælp fra en uvildig og kvalificeret bisidder i forbindelse med deres klagesag og dialogsamtale.

Læs hvilken forskel en bisidder gjorde for Bent Nielsen, da han skulle til dialogmøde, her.