At fortælle om sygdom

Det kan være svært at skulle fortælle klassen, at man har en kronisk sygdom, men det kan være nødvensigt, at klassen ved det. Læs om børnenes udfordringer ved at skulle stå frem.

Alle børn er forskellige – og alle klasser er forskellige. Men fælles for de fleste børn med kronisk eller langvarig sygdom er, at sygdommen påvirker deres skoleliv.

Mange børn med sygdom går derfor med overvejelser om at fortælle klassen om deres sygdom. Det kan dog være svært for børnene at beslutte, hvornår og hvordan det skal fortælles. Børnene har brug for støtte fra skolens lærere og pædagoger til at træffe disse beslutninger.

Vil ikke være anderledes

 
Selvom børnene ikke vil føle sig anderledes, kan det være nødvendigt, at de får særlige aftaler i skolen.
Brug et dialogark til at lave de særlige aftaler.

Når børnene overvejer at fortælle klassen om deres sygdom, er de bekymrede for, at de andre vil se dem som anderledes.

Børnene ønsker ikke at blive set som skrøbelige og anderledes, og de vil helst ikke overbeskyttes af klassekammerater og lærere. 

Når det alligevel kan være nødvendigt at fortælle, at man har en sygdom, er det blandt andet for at undgå mistro fra klassekammerater, så de ikke tror, at de pjækker, er dovne eller ikke gider at være med i aktiviteterne.

Det er dog forskelligt fra barn til barn, hvor meget de mener, at klassen bør vide.

Mange børn har gode erfaringer med, at alle ikke ved alt. Det kan være en fordel, at kun de tætteste venner ved det hele, mens klassen ved, hvad barnet fejler, og hvad de kan gøre for at støtte– en støtte og forståelse, der er uvurderlig. 

Sådan griber du sagen an

Der findes ikke en facitliste for, hvordan børn med kronisk eller langvarig sygdom bør fortælle klassen om deres sygdom. Det er derfor vigtigt at lytte til det enkelte barns ønsker og sammen lægge en plan for, hvordan man kan formidle viden om sygdommen til klassen.

Det er en god idé at forberede barnet på klassens reaktion. Forklar barnet, at forståelse fra klassen kræver tålmodighed. Klassekammeraterne vil måske stille en del spørgsmål efterfølgende, som barnet skal være klar på at besvare.

Der er mange måder at fortælle klassen om barnets sygdom. Det kan være barnet, barnets forældre, en lærer eller pædagog, sundhedsplejersken, en repræsentant fra hospitalet eller fra en patientforening. Find ud af, hvad der giver bedst mening.

Undervisningsmateriale til skoler

Skole for mig har lavet undervisningsmateriale og øvelser, som skoler kan bruge til at lære eleverne om livet med sygdom. Det kan øge trivslen i hele klassen. Se materialet her.

Børn fortæller: Sådan fik jeg det sagt

Du kan læse om børns erfaringer med at fortælle om deres sygdom til klassen, og få råd til, hvad du som voksen kan gøre, i vores temapublikation.

Trine brød tabuet

Trine Juhl Nielsen havde en udfordrende skoletid. Hun følte, at alle kiggede på hendes hudsygdom og talte grimt om hende.

En dag blev det for meget, og hun besluttede at tale åbent om sygdommen.

Læs Trines historie her.