Ulighed i sundhed

Sygdom rammer ikke altid tilfældigt, for vores chancer for et godt helbred hænger tæt sammen med vores position uden for sundhedsvæsenets rammer – vores opvækst, uddannelsesniveau og postnummer.

December 2022

prioritering hjerte penge økonomi

Sygdom rammer ikke altid tilfældigt. Vores chancer for et godt helbred hænger tæt sammen med vores position uden for sundhedsvæsenets rammer – opvækst, uddannelsesniveau og postnummer.

Ib

Mød Ib, Jesper og Helle, som alle er patienter i sundhedsvæsenet. De har hver især personlige erfaringer med ulighed i sundhed og fortæller deres historie her.

penge økonomi lighed mønter

Uligheden i sundhed er stigende og kalder på politisk handling her og nu. Alle borgere bør have lige muligheder for et godt helbred, lige adgang til sundhedsydelser og lige chancer for at få den rette behandling.