Danske Patienter anbefaler

Danske Patienter har en række anbefalinger, for at forbedre vilkårene for unge med sygdom. Anbefalingerne sigter at gøre ungdomslivet og patientlivet nemmere for unge, der lider af kroniske eller alvorlige sygdomme.

Det kan være svært at være ung og i udvikling både fysisk og identitetsmæssigt, og samtidig skulle forholde sig til et liv med sygdom. Unge med sygdom skal derfor have den støtte, de har behov for, og de skal have nogle klare rettigheder, når det kommer til uddannelse, herunder økonomisk støtte og sygefravær. Transitionen fra børne- til voksenafdeling, skal ligeledes optimeres så ingen unge bliver tabt af systemet, og de unge skal mødes af de rette tilbud til at styrke deres mentale trivsel. 

Danske Patienter anbefaler

Handleplaner til kronisk og alvorligt syge unge under uddannelse 

Unge, der lider af kroniske eller alvorlige sygdomme, oplever ofte udfordringer i uddannelsessektoren. Undersøgelser viser blandt andet, at unge med sygdom har højere fravær end elever uden sygdom, og at de i højere grad oplever mobning i skolen. Der skal derfor være en handleplan for, hvordan unge kan passe både deres behandling og deres uddannelse, og hvordan uddannelsesinstitutionen kan støtte eleven bedst muligt.  

Ændrede fraværsregler for kronisk og alvorligt syge unge

Mange unge med kronisk eller alvorlig sygdom kommer op over en fraværsprocent på 10%, hvilket kan have konsekvenser for deres uddannelse. De unge skal sideløbende med uddannelsen passe deres sygdom, hvorfor fravær til behandling, indlæggelser og/eller sygedage kan være nødvendigt. Fraværsreglerne for unge med kronisk eller alvorlig sygdom skal derfor tilpasses, så der er bedre plads til sygefravær. 

Bedre overgange fra børne- til voksenafdeling 

Det kan være en udfordring at gå fra børneafdeling til voksenafdeling og blive ’voksen’ fra én dag til den næste. Springet fra 17 til 18 år skal altså ikke være så stort, at den unge pludselig skal stå alene med al ansvar uden mulighed for støtte. Overgangen fra børne til voksenafdeling skal forbedres så familien stadig har ret til orlov, ledsagelse på hospitalsbesøg og medicintilskud. 

Styrket adgang til tilbud der forbedrer mental sundhed   

Der mangler tilbud målrettet mental sundhed hos unge med kronisk eller alvorlig sygdom. Det er vigtigt, at unge med sygdom mødes af de rette tilbud i sundhedssektoren, der kan styrke deres mentale sundhed. Blandt andet bør adgangen til gratis psykologhjælp udvides, så langt flere unge er omfattet af ordningen. Læs mere om vores politiske holdninger om mental sundhed her

Samarbejde med de unge 

Behovene hos unge, der lever med kronisk eller alvorlig sygdom, er ikke en statisk størrelse. For at kunne udvikle området og skabe forbedringer for de unge, er det nødvendigt at inddrage de unge selv i udviklingen af området og organiseringen af fremtidige tilbud. Derfor er det vigtigt at opbygge tætte samarbejdsstrukturer med relevante brugerorganisationer og ungepanelerne, som organiserer unge med alvorlige og kroniske sygdomme i hospitalsregi. Læs mere her