Repræsentationer

Danske Patienter har repræsentanter siddende i en række råd og nævn. Her bidrager de med patienterne og de pårørendes perspektiver.

Danske Patienter har udpeget mere end 200 repræsentanter til diverse nationale og regionale styregrupper, råd, nævn og udvalg.

Det er typisk repræsentanter fra medlemsforeningerne og altid de mest kompetente repræsentanter. Repræsentanter kan således være patienter, pårørende, frivillige eller organisationsansatte alt afhængig af, hvad der efterspørges af den organisation, der anmoder om en repræsentant.

Det er særligt vigtigt, at repræsentanterne kan repræsentere patienternes og de pårørendes perspektiv på tværs af diagnoser.

Håndbog til repræsentanter

Danske Patienter har lavet en håndbog, der er en guide til arbejdet som repræsentant. I håndbogen er der gode råd til, hvordan man bedst udfylder rollen som repræsentant, links til at læse mere om brugerinddragelse og patientforhold og praktiske informationer om, hvad man laver som repræsentant.

Håndbog til repræsentanter

Hvor sidder repræsentanterne?

Repræsentanterne sidder for eksempel med i styregrupper under Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeriet, men også i råd under Danske Regioner eller i Patienterstatningen.

Danske Patienter har fast repræsentation i en række permanente råd og udvalg – for eksempel regionernes patientinddragelsesudvalg eller regionernes medicinråd, men udpeger også repræsentanter ad hoc til midlertidige arbejdsgrupper og udvalg.

Repræsentanterne har til opgave at repræsentere patienternes og de pårørendes perspektiv på tværs af diagnoser og bidrage til, at de beslutninger, der træffes, fremmer patienterne og de pårørendes interesser.

Det hænder, at Danske Patienter udpeger patienter og pårørende med personlige erfaringer om et givent område til forskellige fora. I disse fora repræsenterer de udpegede ikke det generelle perspektiv, men blot deres egen holdning. Det kan for eksempel være patienter og pårørende, der deltager i patientpaneler på hospitaler eller hjælper med at teste særlige systemer.

Sådan vælges repræsentanterne

Danske Patienter har en intern politik for udpegning af repræsentanter, der sikrer, at repræsentanterne rekrutteres bredt blandt Danske Patienters medlemsforeninger. Det er en klar prioritering, at repræsentanterne rekrutteres fra medlemsforeningerne – og ikke fra sekretariatet – og at alle foreninger er repræsenteret. 

Ved udpegning af en repræsentant ser Danske Patienter også på den enkelte repræsentants kvalifikationer – faglige såvel som personlige – og på særlige ønsker fra den organisation, der efterspørger repræsentanten. 

Uddannelse af repræsentanter

Danske Patienter tilbyder løbende kurser for nye og eksisterende repræsentanter. Det gælder både organisationens egne repræsentanter, men kurserne er også åbne for patient- og pårørenderepræsentanter udpeget af andre aktører.

På kurserne får deltagerne en bred introduktion til funktionen som repræsentant. De bliver introduceret til de forskellige led i sundhedsvæsenet og lærer, hvordan de bedst muligt kan repræsentere patienter og pårørendes perspektiver på tværs af diagnoser.