Håndbog til repræsentanter

Hvis du er repræsentant i et råd eller udvalg, hvor du skal tale patienternes eller de pårørendes sag, så kan du måske få gavn af denne håndbog.

Danske Patienter har udarbejdet en håndbog til de patienter og pårørende, der arbejder som repræsentanter for det generelle patientperspektiv. 

Repræsentanterne sidder for eksempel med i styregrupper under Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeriet, men også i råd under Danske Regioner eller i Patienterstatningen.

Her har de til opgave at repræsentere patienternes og de pårørendes perspektiv på tværs af diagnoser og bidrage til, at de beslutninger, der træffes, fremmer patienterne og de pårørendes interesser.

Håndbogen giver indblik i, hvad rollen som repræsentant indebærer og hvorfor det er så vigtigt at brugerperspektivet er repræsenteret i de forskellige fora.

Foruden beskrivelser af rammerne for arbejdet, er der også konkrete idéer og metoder til, hvordan man som repræsentant bedst sikrer, at patienternes og de pårørendes budskaber bliver hørt.

Endeligt er der en samling af praktiske links til dig, der vil vide endnu mere om for eksempel patientrepræsentation, brugerinddragelse, sundhedsvæsenet eller patientforhold.

Du kan downloade håndbogen her