Om ViBIS

ViBIS er Danmarks nationale Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Vi arbejder for at udbrede og fremme kvaliteten af brugerinddragelse.

ViBIS indsamler, bearbejder og formidler den nyeste viden om inddragelse af brugere, og rådgiver samt kompetenceudvikler sundhedspersoner, ledere og brugerrepræsentanter.

ViBIS arbejder for at fremme og udbrede brugerinddragelse i et samlet sundhedsvæsen ved at:

  • Opbygge kompetencer til brugerinddragelse hos sundhedspersoner, personer med kvalitets- og udviklingsopgaver, forskere og repræsentanter for patienter og pårørende
  • Styrke vidensgrundlaget for - og være på forkant med - viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
  • Dele viden og samarbejde med andre videns- og kompetencemiljøer for at fremme en fælles retning for brugerinddragelse
  • Indgå i partnerskaber med relevante aktører om projekter, der udvikler og implementerer tilgange og metoder indenfor brugerinddragelse

Samarbejde med ViBIS

I ViBIS samarbejder vi med alle dele af sundhedsvæsenet via undervisning, processtøtte og samarbejdsprojekter. Vi arbejder altid med at understøtte lokalt forankrede processer, så løsningerne bliver relevante og meningsfulde i hverdagen for sundhedsvæsenet og bliver bæredygtige, når vi trækker os ud af samarbejdsopgaven.

Læs mere om at samarbejde med ViBIS

Vores samarbejde og undervisning bygger på viden fra både videnskabelig litteratur, evalueringer og praksiserfaringer fra det danske sundhedsvæsen, og vi inddrager aktivt brugerne i udviklingsprojekter.

ViBIS er en del af Danske Patienter, og er etableret af Danske Patienter den 1. oktober 2011 med støtte fra TrygFonden, netop på baggrund af brugernes ønske om at fremme brugerinddragelse i sundhedsvæsnet. ViBIS er således forankret i brugernes perspektiv.