Samarbejde med ViBIS

ViBIS samarbejder med alle dele af sundhedsvæsenet - lige fra myndigheder til behandlingssteder og fagforeninger.

I ViBIS samarbejder vi med alle dele af sundhedsvæsenet: Ministerier, styrelser, regioner, kommuner herunder kommunale centre og enheder, hospitaler, hospitalsafdelinger, almen praksis, foreninger, fonde og organisationer, der arbejder på sundhedsområdet for eksempel fagforeninger og faglige selskaber.

Læs mere i boksene neden for.

Ikon_Lup

ViBIS er Danmarks nationale Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Vi arbejder for at udbrede og fremme kvaliteten af brugerinddragelse.

Ikon_Kontrakt

ViBIS tilbyder forskellige samarbejder i form af blandt andet oplæg, workshops og processtøtte. Her kan du læse mere om typer af samarbejder og priser.

Ikon_Medarbejdere

Her kan du læse mere om medarbejderne i ViBIS, herunder hvad deres ansvarsområder er, hvad de er specialiseret indenfor, og hvad deres faglige baggrund er.