Projekter

Danske Patienter og ViBIS igangsætter og deltager løbende i forskellige projekter.

Herunder finder du en række udvalgte projekter, som Danske Patienter og ViBIS arbejder på – eller allerede har gennemført.

Pårørende_national_undersøgelse

Danske Patienter, VIVE og TrygFonden sætter i en ny landsdækkende undersøgelse fokus på den pårørendes rolle, trivsel og behov. Resultaterne skal på sigt styrke indsatser målrettet pårørende.

Blodprøver på række i kurv

Danske Patienter er i samarbejde med Lægevidenskabelige Selskaber ophavsmænd til den danske Vælg Klogt-organisation, der arbejder for at patienter ikke får unødvendige undersøgelser eller behandlinger.

Lægemiddeldata medicinsk data

Danske Patienter er sammen med en række andre parter i gang med et banebrydende projekt, der skal sikre bedre og mere effektiv overvågning af bivirkninger ved brug af kunstig intelligens.

Hænder puslespilsbrikker

ViBIS samarbejder med Danske Ældreråd om at klæde deres brugerrepræsentanter på til samarbejdet i patientinddragelsesudvalg og sundhedsklynger.

Netværk patientforening fællesskab overblik

ViBIS samarbejder med Region Hovedstaden om at facilitere et netværk for brugerrepræsentanterne i de fem sundhedsklynger.

Samtalegrupper_terapi

Danske Patienter samarbejder med Sundhed.dk og Sundhedsministeriet om en digital platform, der skal give patienter og pårørende ét samlet overblik over rådgivningstilbud i patient-, pårørende-, og handicapforeninger i Danmark.

none

ViBIS indgik i 2020-2022 i et samarbejde med blandt andre Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om at lave en kvalitetsguide for at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling.

none

ViBIS samarbejder med Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden om et undervisningsforløb i 2020, for at udvikle udvalgets kompetencer til at repræsentere brugernes perspektiv.

none

ViBIS samarbejder med Yngre Læger om at uddanne yngre læger i fælles beslutningstagning. Ambassadørerne skal sprede viden om inddragelse i sundhedsvæsenet og gøre det nemmere at håndtere i praksis.

Sundhedsprofessionelle_grafik

ViBIS har sammen med fem hospitaler undersøgt, hvordan inddragelse af patienter og pårørende kan blive en fast del af hospitalernes strategi og praksis. Resultatet er 12 konkrete anbefalinger.

Samtykke snak til læge

ViBIS samarbejder med Københavns Kommunes Afdeling for Genoptræning og rehabilitering om et projekt, der skal give medarbejderne hands-on-erfaringer med organisatorisk borgerinddragelse.

none

ViBIS har afdækket pårørendes behov for støtte og ønsker til indsatser – viden, som Københavns Kommune skal bruge til at kvalificere deres pårørendeindsatser.

Ældre taler med læge på plejehjem

ViBIS og Københavns Kommune samarbejder om at give borgere i kommunens sundhedshuse større indflydelse på deres forløb. Formålet er at få flere til at fastholde gode og sunde vaner i hverdagen.

none

ViBIS samarbejder med hospitaler forskellige steder i landet om at udvikle overordnede værktøjer og strategier for implementering af metoder til succesfuld inddragelse af patienter.

none

Tænketank for brugerinddragelse blev etableret af ViBIS, Danske Regioner og KL i 2017. Formålet med tænketanken var at undersøge, hvordan inddragelse af patienter og pårørende kan øges og styrkes.

none

I projektet Program PRO har ViBIS i samarbejde med TrygFonden arbejdet med, hvordan patientrapporterede oplysninger kan bruges i den enkelte behandling og i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet.

Udviklingshospital Bornholm set fra luften

ViBIS og Udviklingshospital Bornholm undersøger i et nyt projekt, hvordan PRO-data kan forbedre kvaliteten af behandling hos blandt andet knæ-og hoftepatienter.

none

Hvordan er livet som ældre multisyg patient – både i mødet med sundhedsvæsenet og i hverdagen? Og hvad betyder det i forhold til patientinddragelse? Det har et ph.d. projekt i ViBIS undersøgt.

none

Syddansk Universitet og ViBIS er gået sammen om et nationalt vidensdelingsprojekt, der skal styrke inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsforskningen.

none

ViBIS har samarbejdet med Svendborg kommune om at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til borgere, der både har livsstilsygdomme og psykiske problemer eller fysiske smerter.

none

ViBIS rådgiver Region Hovedstadens Psykiatri i inddragelse af brugere i forbindelse med omlægningen af de overordnede beslutningsstrukturer i organisationen.

none

ViBIS har bidraget til et pilotprojekt på Sydvestjysk Sygehus, der udvikler og afprøver rollen som 'Den patientansvarlige læge'.

none

ViBIS har sammen med Københavns Kommune gennemført et projekt, der skal mindske social ulighed i kommunens forebyggelsescentre ved hjælp af brugerinddragelse

none

ViBIS har bidraget til et forløbsprogram hos Region Syddanmark, som skal sætte større fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

none

ViBIS evaluerer inddragelse af patienter og pårørende i tre udvalg, der koordinerer sundhedsindsatsen mellem kommuner, regioner og almen praksis i Region Hovedstaden.

none

ViBIS giver vejledning til Hæmodialyseafsnit Hjørring, Aalborg Universitetshospital, i deres arbejde med at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til patienter med kronisk nyresvigt.