Usynlige udfordringer

Med sygdom hører ofte usynlige udfordringer som smerter og træthed. Det kan være svært for omgivelserne at forstå, hvorfor eleven ikke altid kan følge med i timerne eller være med i frikvarteret.

none

Elever med kronisk eller langvarig sygdom kæmper ofte med træthed og smerter på grund af deres sygdom og behandling. De er derfor tvunget til hele tiden at prioritere, hvad de vil bruge deres kræfter på.

Det kan være svært at sige fra og anerkende, at man ikke kan være med til det hele. Og eleverne oplever ind i mellem, at de mødes med mistro, når de siger, at de ikke kan være med til aktiviteter i timen eller frikvarteret. Det gør det svært for dem at sige fra og får dem til at presse sig selv for hårdt – og det gør dem bare mere syge.

Brug for plads til at sige fra

Den enkelte elev skal lære at lytte til sig selv og sige fra, når han eller hun har brug for pauser, men det kan være svært at acceptere, at man ikke kan være med til alt. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger støtter eleven til at finde en balance i deres hverdag, så de både kan udvikle sig fagligt og socialt. 

none

Sådan griber du sagen an

Lærere og pædagoger kan hjælpe den enkelte elev med at prioritere energien, så de kan få en hverdag i skolen, hvor de har energi nok til at udvikle sig både fagligt og socialt. Der er flere ting, man som voksen kan gøre. 

  • Anerkend elevens udfordringer. Undgå at møde elevens behov med mistro, da det kan få dem til at presse sig selv ud over kanten. Pas dog også på med at ekskludere dem fra aktiviteter på forhånd. Det kan være en svær balance, men det er vigtigt, at man viser eleven, at de er en vigtig og ønsket del af fællesskabet. 
  • Tal med elev og forældre. De har en indsigt i, hvordan eleven har det før, under og efter skole, og hvad der eventuelt er brug for i skolen, så eleven kan deltage i mest muligt. Sammen kan I danne et billede af elevens udfordringer og behov. Brug eventuelt dette dialogark til at afdække elevens behov.
  • Giv plads til at sige fra. Det kan være svært for elever med sygdom at sige fra og acceptere, at de ikke kan være med til alt. Det er derfor vigtigt, at skolens voksne møder dem med tillid og rummelighed, når børnene siger fra. Vis, at det er okay, at man ikke kan være med til alt.
  • Hjælp eleven med at prioritere. Hjælp eleven med at vurdere, hvordan han eller hun bedst strukturerer hverdagen, og hvilke muligheder der er for særlige regler og supplerende undervisning, hvis det er nødvendigt. Læs om den vigtigste lovgivning for skolebørn med sygdom her.
Undervisningsmateriale til skoler

Skole for mig har lavet undervisningsmateriale og øvelser, som skoler kan bruge til at lære eleverne om livet med sygdom. Det kan øge trivslen i hele klassen. Se materialet her.

Vil du vide mere om træthed?

tema_traethed.jpg
Sygdom påvirker elevernes energi og overskud. Læs mere om børnenes oplevelser, og hvordan skolens voksne kan støtte børn med sygdom, der kæmper med træthed i vores temapublikation.

Hjælp eleven med at mestre smerterne

Eleven skal lære at leve med og mestre smerterne. Det er en svær proces, men som lærer kan man gøre en stor forskel ved at understøtte processen.

Læs mere her.


Kæmper med træthed

kvinder sover over bord

Når børn har en kronisk eller langvarig sygdom, tager sygdommen og behandlingen noget af deres energi. Børnene bliver hurtigere trætte og har brug for mere hvile og flere pauser i løbet af dagen – og det går ud over deres skolegang.

Læs hele artiklen her.