At fortælle om sygdom

Hvilke overvejelser gør børn sig, inden de fortæller om deres sygdom til klassekammeraterne? Her kan du læse, hvordan man bedst støtter dem i beslutningen.

Mange børn, som lider af en kronisk sygdom, går med overvejelser om at fortælle det til klassekammeraterne. Det kan dog være svært at finde den rigtige måde og det rette tidspunkt at fortælle det på.

Der går ofte mange overvejelser forud for, at en elev fortæller klassen om sin sygdom. Skal de overhovedet fortælle om sygdommen? Hvad og hvor meget skal fortælles? Hvem skal gøre det? Og hvordan kan man få fortalt det på en måde, så klassekammeraterne forstår at tackle det, og hverken begynder at tage afstand eller blive overbeskyttende over for eleven?

Børnene har brug for støtte til at beslutte, om de skal fortælle klassen om deres sygdom, og de har brug for støtte til at få fortalt det på en måde, der er rigtig for dem. Det er vigtigt at lytte til børnenes ønsker og sammen få lagt en plan for, hvorvidt, hvordan og hvor meget klassen skal vide.

I denne publikation kan du læse om, hvordan børn med sygdom har oplevet at fortælle om deres sygdom, og hvordan du som lærer eller pædagog kan støtte børn med kronisk eller langvarig sygdom.

Læs publikationen her.

Dato