Sundhedsreform: Patienter og pårørende vil have forandring, der kan mærkes på gulvet

Politisk indspil, Pressemeddelelse

Der er behov for mere end nye politiske strukturer og samarbejdsorganer, hvis den enkelte patient skal opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Danske Patienter efterlyser i nyt udspil forpligtende tiltag på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

Fejlbehandling, unødige indlæggelser og lang ventetid. Konsekvenserne af et sundhedsvæsen med dårlig koordination og manglende sammenhæng i behandlingsforløb, går hårdt ud over mennesker med fysisk og psykisk sygdom og deres pårørende – hver evig eneste dag. Desuden koster det årligt samfundet millioner af kroner, der kunne være brugt til gavn for patienterne.

Problemet bliver dog næppe løst med en sundhedsreform, der alene rykker rundt på de politiske strukturer. Der er behov for tiltag, der kan mærkes helt nede på gulvet, mener Danske Patienter:

Den overordnede organisering er selvfølgelig også vigtig, men hvis det skal gøre en forskel for den enkelte patient, så skal vi et spadestik dybere. Uden forpligtende initiativer, der ændrer ved patientforløbene, frygter vi, at man laver en masse ændringer, som ikke for alvor løser de udfordringer med dårlig sammenhæng, vi har i dag, siger formand for Danske Patienter Klaus Lunding.

Fælles pengekasse er vejen frem

Danske Patienter har netop offentliggjort indspillet ’Patienter og pårørendes ønsker til en sundhedsreform’ der blandt andet foreslår fælles finansiering og ledelse som en del af løsningen.

Der er kun få eksempler på indsatser, hvor man reelt har organiseret sig på den måde i et tværgående samarbejde, men erfaringerne er gode. De viser blandt andet, at fælles finansiering kan skabe bedre kontinuitet i patientens kontakt med personalet, hvilket øger tilfredsheden, trygheden og oplevelsen af høj kvalitet i behandlingen. Det skaber også bedre betingelser for at rykke behandlingen ud i patientens eget hjem eller at man samler flere funktioner under ét tag, så patienten får større fleksibilitet i hverdagen.

Vi skal have skabt rammerne for, at det bliver muligt i højere grad end i dag at indrette forløb med udgangspunkt i patientens behov. Første skridt er øremærkede midler til fælles finansiering og ledelse, siger Klaus Lunding.

Forpligtende mål for kvalitet skal sikre ensartethed

Ud over fælles finansiering foreslår Danske Patienter også, at man med en reform indfører standarder for kvalitet, som er forpligtende for både regioner, kommuner og almen praksis. Især i den kommunale del af sundhedsvæsenet oplever mange patienter i dag stor forskel på, hvilke tilbud de kan få og hvor høj kvaliteten er, afhængigt af deres postnummer.

Det er ikke kun med til at skabe dårligere sammenhæng i forløb – det øger også uligheden i sundhed, når patienter med samme behov får forskellige tilbud med varierende kvalitet, siger Klaus Lunding.

Samtidig påpeger Danske Patienter behovet for at sætte en ny retning for almen praksis, så området udvikler sig i takt med patienter og pårørendes behov.

De praktiserende læger har en nøglerolle som patientens tovholder i både korte og lange forløb, men opgaven bliver ikke løftet i dag, fordi de er pressede og mangler kapacitet. Området er en så central del af det samlede patientforløb, at udfordringerne ikke kan løses i et lukket overenskomstrum – der er behov for et ekspertudvalg med en bred sammensætning af aktører, som kan se på helt nye måder at organisere det på, siger Klaus Lunding. 

Inddrag patientperspektivet

Danske Patienter opfordrer politikerne til generelt at sikre, at brugerperspektivet bliver styrende for arbejdet med en kommende sundhedsreform – blandt andet ved at inddrage patient- og pårørendeforeninger tidligt i processen.

Det er jo patienterne og de pårørende, der i sidste ende oplever konsekvensen af et dårligt fungerende sundhedsvæsen, så deres viden og behov bør være omdrejningspunktet, slutter Klaus Lunding.

Læs Danske Patienters ni forslag i indspillet ’Patienter og pårørendes ønsker til en sundhedsreform’

Kontakt

Rikke Skovgaard. Foto: Tea Petersen

Rikke Skovgaard

Kommunikationschef
31 18 93 42

Nyt tema om sammenhæng i sundhedsvæsenet

Danske Patienter har samlet den væsentligste viden om sammenhæng - eller mangel på samme - i det danske sundhedsvæsen.

Temaet indeholder tal, viden, patienthistorier samt Danske Patienters anbefalinger til, hvordan vi får skabt de rigtige rammer, så patienterne og de pårørende ikke kommer i klemme mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. 

Se temaet her.