Første store nationale undersøgelse om pårørende skudt i gang

Pressemeddelelse
Pårørende_national_undersøgelse

Pårørende i hele Danmark løfter hver dag store og små opgaver for deres nærtstående. Danske Patienter, VIVE og TrygFonden sætter i en landsdækkende undersøgelse blandt 80.000 danskere fokus på pårørendes trivsel og livskvalitet.

Langt de fleste oplever i løbet af et liv at være pårørende til et familiemedlem, en ven, nabo eller kollega, der har brug for støtte. De pårørende yder pleje og omsorg, ordner praktiske ting i hjemmet og navigerer i sundhedstilbud. En velkendt hverdag for mange – og alligevel findes der kun meget lidt viden om netop de pårørende i Danmark.

Det skal en ny stor national undersøgelse lave om på. Danske Patienter, VIVE (Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og TrygFonden er gået sammen om at kaste lys over, hvem de pårørende i Danmark er, samt hvordan og i hvilken grad, de selv oplever, at de er udfordret af denne rolle.

En viden, der skal indhentes gennem interviews med 60 forskellige pårørende og en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til flere end 80.000 danskere over hele landet.

Pårørende er en ressource for samfundet

Direktør i Danske Patienter, Morten Freil, glæder sig over samarbejdet og muligheden for at sætte fokus på alle de mennesker, der står bag den sygdomsramte. 

Det er fantastisk, at vi med denne undersøgelse kan fokusere på de pårørende. Langt de fleste pårørende hjælper deres nærtstående ved siden af et travlt arbejds- og familieliv. Det kan være svært at få til at hænge sammen og i sidste ende få konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, siger han og fortsætter:
Hvis vi som samfund skal kunne støtte denne store gruppe af mennesker, som hver dag løfter en kæmpe opgave, har vi brug for viden om, hvilke udfordringer og behov de pårørende oplever, siger Morten Freil.

Viden skal løfte indsatser til pårørende

TrygFonden har gennem mange år støttet aktiviteter, der involverer både patienter og pårørende, men har med sin nye strategi valgt at have endnu større strategisk fokus på, at pårørende ikke belastes i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.

Vi er rigtig glade for at være med til at søsætte denne vigtige, landsdækkende undersøgelse, som beskriver pårørendes virkelighed. For første gang tages der afsæt i de pårørende på tværs af alle sygdomsgrupper, hvilket giver en unik og efterspurgt viden, der på sigt kan bruges til at styrke indsatser til pårørende, siger Galina Plesner, projektchef i TrygFonden.

Projektets resultater vil kunne anvendes af både aktører fra social- og sundhedsområdet, patientforeninger og vidensinstitutioner i udviklingen af eksisterende og fremtidige tilbud til pårørende.

Hvem står bag undersøgelsen?

Danske Patienter, VIVE (Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og TrygFonden står bag undersøgelsen.

Sådan gennemføres undersøgelsen
Projektet indhenter viden gennem interviews med 60 forskellige pårørende og en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til flere end 80.000 danskere over hele landet. Denne kombination skal give et repræsentativt og nuanceret billede af, hvem de pårørende i Danmark er. 

Projektet løber fra 2023 til 2024, hvor de første resultater forventes at være klar. Det er ambitionen, at undersøgelsen skal kunne gentages, så det er muligt at dokumentere en udvikling over tid.

Undersøgelsens vidensbidrag
Som samfund vil vi opnå en større forståelse for, hvordan der skal sættes ind for at sikre pårørende rimelige vilkår. Undersøgelsen bliver et nyt og vigtigt vidensbidrag til det brede felt af aktører på social- og sundhedsområdet og i civilsamfundsorganisationerne, som dagligt arbejder for at gøre en forskel for pårørende.

Læs mere om undersøgelsen her.