Nye kvalitetsstandarder i kommunerne skal være forpligtende og baseret på faglighed

Høringssvar
Kvalitetsmåling

Udviklingen af nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er på Sundhedsstyrelsens tegnebræt. Danske Patienter bakker op, men opfordrer også til, at kvalitetsstandarderne bliver mere forpligtende.

For patienter og pårørende er det vigtigt, at indsatserne under de kommunale forebyggelsestilbud først og fremmest rummer høj kvalitet, men lige så vigtigt er det, at kvalitetsstandarderne er forpligtende. Derfor støtter Danske Patienter også op om, at Sundhedsstyrelsen flere steder i høringsudkastet bruger ordlyden ”skal” fremfor ”bør” – fordi det er afgørende for, at kvalitetsstandarderne ikke bliver anbefalinger men krav til kommunerne.

Ved at formulere noget som et krav, kan kvalitetsstandarderne i videre udstrækning være med til at understøtte, at fortolkningsgraden lokalt i kommunerne ikke bliver så stor, at eksempelvis kvalitetsmonitorering af tilbuddene bliver for uensartet, skriver Danske Patienter i høringssvaret.

Danske Patienter opfordrer til, at styrelsen retter de steder, hvor kvalitetsstandarderne er formuleret som en anbefaling, til krav. Faglighed skal bestemme kvaliteten – ikke økonomien i kommunerne.

Indsatser baseret på den enkeltes behov

Foruden høj kvalitet i indsatserne under de kommunale forebyggelsestilbud mener Danske Patienter også, at der skal være sammenhæng med de øvrige indsatser, som den enkelte borger modtager.

Derudover er det afgørende, at indsatserne bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes behov og ønsker. Sammenhæng og tilpasning til den enkelte borger er afgørende elementer, hvis målet er at sikre, at standarderne reelt bliver omsat til kvalitet for den enkelte, skriver Danske Patienter.

Vigtigt med definition af kronisk sygdom

Kronisk sygdom kan se ud på mange forskellige måder, og derfor mener Danske Patienter, at den brede målgruppe, som mennesker med kronisk sygdom udgør, bør afspejles i kvalitetsstandarderne.

Omkring 1,2 millioner borgere i Danmark lider af to eller flere kroniske sygdomme, og borgere med multisygdom indgår ofte i flere forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb, som stiller store krav til den enkelte borger.

Det gælder ikke mindst borgere, som samtidig lider af kognitive forandringer, som – fordi de har vanskeligt ved selv at navigere i sundhedsvæsenet – er i øget risiko for underbehandling. Derfor bør der i kvalitetsstandarderne være en ekstra opmærksomhed på borgere med multisygdom, herunder inddragelse af borgernes pårørende i forløbet, skriver Danske Patienter.