Patientforeninger har vigtig viden om smertepatienter

Høringssvar
Smerter i kroppen

Sundhedsstyrelsen har lavet nye anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – men uden at inddrage patientforeningernes viden og erfaring, og det er ærgerligt, mener Danske Patienter.

Udredning og behandling af mennesker med kroniske smerter er et vigtigt område for flere af Danske Patienters medlemsforeninger, som dagligt er i kontakt med de mennesker, som anbefalingerne vedrører, og som har et stort indblik i de udfordringer, som patienter oplever i mødet med sundhedsvæsenet.

Danske Patienter er derfor ærgerlige over ikke at være en del af arbejdsgruppen bag anbefalingerne, da patientforeningernes viden i så fald havde været inddraget i første omgang.

Derfor undrer det os meget, at hverken Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer eller relevante medlemsforeninger under de to paraplyorganisationer har været med i arbejdsgruppen bag anbefalingerne, skriver Danske Patienter i høringssvaret.

Patientforeningerne sidder med meget vigtig viden, som havde været væsentligt at inddrage i udarbejdelsen af de nye anbefalinger – hvilket også afspejles i det høringssvar, som Danske Patienter har indsendt til Sundhedsstyrelsen.

Anbefalinger der er anvendelige i praksis

Hvis anbefalingerne skal sikre en bedre behandling for alle patienter med kroniske smerter i Danmark, så opfordrer Danske Patienter blandt andet til, at Sundhedsstyrelsen supplerer anbefalingerne med en præcis beskrivelse af, hvornår disse anbefalinger er gældende, og hvornår det er de sygdomsspecifikke anbefalinger, der gælder.

Derudover mener Danske Patienter, at anbefalingerne med fordel kan gøres væsentligt kortere og mere entydige, da de nuværende anbefalinger er meget omfattende, og det forhindrer anvendeligheden i praksis.