Kommuner skal tilbyde bedre hjælp til børn og unge i mistrivsel

Høringssvar
none

Det skal være nemmere for børn og unge i psykisk mistrivsel at få den relevante hjælp af kommunen. Det lægger Indenrigs- og Sundhedsministeriet op til med en ny lovændring i sundhedsloven.

Danske Patienter bakker op om det såkaldte lettilgængelige behandlingstilbud, som skal implementeres i landets kommuner, og som har til hensigt at hjælpe de yngste borgere og deres familier hurtigere og mere effektivt.

Sammenhæng mellem indsatserne

Danske Patienter anser det som en styrke, at tilbuddet forankres i sundhedsloven. Man skal dog være opmærksom på, at der tages højde for eventuelle nye snitfladeproblematikker, som kan opstå for de børn og unge, som er i forløb og har brug for hjælp.  

Derfor er det vigtigt, at tilbuddet tænkes sammen med blandt andet almen praksis og behandlings- og socialpsykiatrien.

Nogen vil skulle viderehenvises til børne- og ungdomspsykiatrien, mens andre vil kunne have gavn af anden hjælp eller støtte. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne i det lettilgængelige tilbud har kendskab til øvrige indsatser, som kunne være relevante for barnet eller den unge, skriver Danske Patienter i høringssvaret.

Derudover kan børn, der ikke har tilstrækkelige symptomer til at leve op til diagnosekriterierne for en given sygdom, komme i klemme. Det gælder blandt andet børn og unge med spiseforstyrrelser.

Danske Patienter opfordrer i den forbindelse til, at kommunerne bliver forpligtede til at iværksætte et kommunalt tilbud for de børn og unge, som bliver tilbagevisiteret til kommunen, skriver Danske Patienter.

Kompetente medarbejdere skal løfte kvaliteten

Som ministeriet selv bemærker, er der i dag meget svingende kvalitet i de tilbud, som eksisterer i nogle kommuner. Det bør derfor være et fokus, at medarbejderne i tilbuddet løbende tilbydes opkvalificering og vejledning, så kvaliteten kan sikres.

Vi opfordrer også til, at man i den løbende kvalitetsudvikling af tilbuddet tænker i samarbejde med patient- og pårørendeforeningerne, da der ligger enormt stor viden om og erfaringer med at nå målgruppen her, skriver Danske Patienter.