Ekstra investering i sundhedsvæsenet falder på et tørt sted

Pressemeddelelse
none

Regeringen har netop præsenteret en ny sundhedspakke, der sikrer fem milliarder til sundhedsvæsenet. Et meget nødvendigt løft, som bør bruges klogt på investeringer i nye løsninger, der kan lette presset på sundhedsvæsenet og skabe mere kvalitet i behandlingen, mener Danske Patienter.

Investeringer i medicin og teknologi, mere sammenhæng i patientforløb, mulighed for behandling i hjemmet og digital kontakt. Det er nogle af de områder, der skal løftes i sundhedsvæsenet med en ny sundhedspakke, som regeringen netop har præsenteret.

Danske Patienter ser sundhedspakken som en solid økonomisk ramme, der for alvor har potentiale til at løfte vores sundhedsvæsenet.

Der er nok at tage fat på og pengene falder på et tørt sted. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal sikre et godt og tilgængeligt sundhedsvæsen for alle – både på kort og lang sigt, siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og fortsætter:

Vi står i en situation, hvor der mangler sundhedspersonale – både nu og i fremtiden – og den udfordring løses ikke med flere penge. Nu giver man en fornuftig ramme til at lave kloge investeringer i strukturer, teknologi og medicin, som kan lette presset på sundhedsvæsenet og skabe mere kvalitet i behandlingen for patienter.

Behov for langsigtede løsninger

Aftalen rummer en national kapacitetsovervågning, hvor man på tværs af hospitaler kan holde øje med ventelister og personale på kræftområdet. Det er positivt, mener Danske Patienter, som opfordrer til, at man bruger erfaringerne til at udbrede løsningerne til det øvrige sundhedsvæsen og andre patientgrupper.

Det er vigtigt, at vi får et samlet overblik for alle sygdomsområder og på tværs af regioner, kommuner og sektorer. Mange er strandet på ventelister, også til udredning, og det har store konsekvenser for patienterne og deres pårørende, siger Klaus Lunding.

For at komme de lange ventelister til livs, kræver det langsigtede løsninger, og her er teknologi og medicin centralt. Derfor ser Danske Patienter positivt på, at regeringen vil investere i teknologi og medicin, så flere patienter bliver behandlet i hjemmet og er i digital kontakt med sundhedsvæsenet.

Mange patienter både kan og vil behandles i eget hjem. Det kan frigive tid og overskud hos den enkelte, men kan også lette presset på sundhedsvæsenet. Det er dog helt afgørende, at patienten er inddraget i beslutningen om, hvorvidt behandlingen skal foregå fysisk eller digitalt, hvis potentialet skal realiseres, siger Klaus Lunding.

Styrket rådgivning til patienter med livstruende sygdomme

Aftalen rummer også en styrket rådgivning til patienter med livstruende sygdomme, som skal ske i dialog med blandt andre udvalgte patientforeninger. Det er positivt, mener Danske Patienter, som samtidig opfordrer til, at man udmønter de afsatte midler til at oprette tilsvarende rådgivningsfunktioner for andre patientgrupper.

Rådgivning til patienter og pårørende er et godt eksempel på, at civilsamfundet og patientforeningerne er en central aktør, som kan hjælpe patienter og pårørende med at navigere i sundhedsvæsenet, forstå deres rettigheder og leve et godt liv trods sygdom, siger Klaus Lunding og slutter:

I det hele taget er det positivt, at regeringen tænker civilsamfundet ind som et supplement i sundhedsvæsenet. Der ligger meget viden og ressourcer i patientforeningerne, som kan gøre en stor forskel for patienterne og samtidig gøre sundhedsvæsenets indsatser bedre.

Kontakt

Rikke Skovgaard. Foto: Tea Petersen

Rikke Skovgaard

Kommunikationschef
31 18 93 42