Fem konkrete forslag til justeringer af sygedagpengeretten

Nyhed
Frustreret kvinde

Danske Patienter har sammen med 11 andre aktører sendt fem konkrete forslag til justeringer af sygedagpengeretten til beskæftigelsesministeren. Fem forslag, der kan føre til væsentlige forbedringer for mennesker med kronisk og langvarig sygdom.

Mange danskere står overfor en udfordrende kamp mod sygedagpengesystemet, og der har længe været et bredt ønske om at tilpasse retten til sygedagpenge.

I september 2022 pegede Danske Patienter sammen med 11 aktører, der tilsammen repræsenterer i alt 1,4 millioner medlemmer, på otte forslag til at forbedre sygedagpengeretten. Til et dialogmøde i september 2023 efterspurgte beskæftigelsesministeren, at forslagene gøres til mere konkrete justeringer, som let kan implementeres.

Nu peger de samme organisationer og foreninger derfor på fem specifikke justeringer til sygedagpengeretten. De er sendt til beskæftigelsesministeren – klar til implementering.

Bedre mulighed for forlængelse af sygedagpenge

Et af de fem forslag handler om, at der skal være bedre mulighed for at få forlænget sygedagpengeperioden, når den sygemeldte afventer at få afklaret sin arbejdsevne og helbredstilstand.

Desuden skal sygemeldte med potentielt livstruende eller alvorlig sygdom kunne få forlænget deres sygedagpengeperiode, hvis de har behov for en restitutionsperiode efter et hårdt behandlingsforløb – for eksempel på grund af bivirkninger eller senfølger, der nedsætter arbejdsevnen.

Lægesamarbejdet skal styrkes

Et andet forslag, der er sendt til ministeren, handler om, at lægesamarbejdet skal styrkes, så lægeudtalelser om patienters helbred gøres mere præcise. De lægelige udtalelser skal målrettes det formål, at de skal benyttes til at bedømme borgeres helbredssituation, arbejdsevne og dermed ret til dagpenge.

Konkret skal kommunen beskrive, hvilke oplysninger de har behov for, og hvad formålet med lægeudtalelsen skal være. Lægen skal på den baggrund udfylde de rette oplysninger så detaljeret som muligt.

Fem justeringer af sygedagpengeretten

1. Øget fokus på varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

2. Mulighederne for at få forlænget sygedagpenge bør forbedres.

3. Jobafklaringsforløb afskaffes, indsats og ydelse flyttes til sygedagpengeloven.

4. Lægesamarbejde skal styrkes - og lægeudtalelser skal præciseres og målrettes.

5. Adgangen til sygedagpenge for løstansatte og vikarer skal afbureaukratiseres.