Fremtidens patienter får en større rolle i deres eget forløb

Nyhed
Klodser, strategi

Sygdomsbilledet og behandlinger bliver kun mere individualiseret. Det viser en række afdækninger af tendenser for fremtidens patienter. Og det stiller krav til sundhedsvæsenet, som skal have rammerne og kompetencerne til at inddrage patienter og pårørende.

Demografisk udvikling, en øget digitalisering og et differentieret sygdomsbillede er nogle af de tendenser, som præger fremtidens sundhedsvæsen. Fremover vil livet med sygdom i højere grad være præget af individuel tilpasning og målrettede indsatser til den enkelte patient. Og det stiller krav til sundhedsvæsenet, der skal tage dialogen og hjælpe patienterne med at navigere i deres eget forløb.

Mulighederne med kunstig intelligens vokser, samtidig med at mængden af den information, vi har om sygdom og behandling, bliver større. Det afføder, at behandlinger bliver mere individualiseret – både i forhold til medicinering og patientens præferencer. Der vil derfor komme et større behov for at inddrage den enkelte patients behov, muligheder og præferencer i beslutninger og i tilrettelæggelsen af patientforløb, fortæller Annette Wandel, vicedirektør i ViBIS, og fortsætter:
Samtidig vil den øgede digitalisering betyde, at behandling i højere grad vil foregå i hjemmet og uden for hospitalerne. Patienter og pårørende får en større rolle i deres eget forløb, og det skal de klædes på til. Det kræver, at der er en god dialog med sundhedspersonalet, som inddrager patienter og pårørende i udviklingen af deres eget forløb.

Et broget patientbillede

Studier peger også i retning af, at patientbilledet bliver mere differentieret i fremtiden – der vil være flere forskellige patienttyper end i dag, og de vil have forskellige forudsætninger for at kunne leve et liv med sygdom.

Det understreger nødvendigheden af at inddrage den enkelte patient, da man ellers risikerer et mismatch mellem behandlingsmuligheder og de forudsætninger, som den enkelte patient har. Det er vigtigt i dag, men det bliver endnu mere afgørende i fremtiden, siger Annette Wandel.

Patienter og pårørende skal inddrages i udviklingen af sundhedsvæsenet

Dog er det ikke nok kun at inddrage patienterne i eget forløb, men patienter og pårørendes behov og problemer er også vigtige perspektiver i udviklingen af sundhedsvæsenet.

Vi står overfor nogle store forandringer, blandt andet øget digitalisering og kunstig intelligens, der har et kæmpe potentiale til at gøre sundhedsvæsenet bedre. Men det kræver, at vi griber mulighederne rigtigt an og inddrager brugerne i udviklingen af nye løsninger, siger Annette Wandel.