Ledere skal bakke op om inddragelsesprojekter – også når der går hverdag i den 

Blogindlæg
Mette Munch-Petersen

Når store ambitioner om at inddrage patienter møder hverdagen med konkurrerende dagsordner, daler interessen nogle gange fra lederne – og medarbejderne står alene tilbage. Det gør det svært at lykkes, skriver Mette Munch-Petersen fra ViBIS i dette blogindlæg. 

Blogindlæg af Mette Munch-Petersen, projektleder i ViBIS

Det må efterhånden høre til sjældenhederne, at en leder i det danske sundhedsvæsen ikke har en vision eller strategi om patienterne i centrum eller at patienter skal inddrages mere og bedre. Og heldigvis for det! Det er en ambition, som også deles af patienterne, politikerne og medarbejdere i sundhedsvæsenet, og som forskning bakker op om skaber værdi.  

Men hvad sker der, når strategi skal omsættes til handlinger?  

Det har jeg observeret over en årrække i mit arbejde, hvor jeg rådgiver om inddragelse af patienter i processer i sundhedsvæsenet. Her er jeg i tæt dialog med de medarbejdere, der skal omsætte strategier og visioner om inddragelse af patienter til konkrete indsatser og forandringsprocesser, så patienternes stemme får indflydelse på enten deres egen behandling eller på udvikling af nye tiltag. Det er ofte politisk besluttede indsatser med høje ambitioner, og hvor inddragelse af patienter bliver italesat som en kerneopgave i et bæredygtigt sundhedsvæsen. 

Det er bestemt også opgaver, som medarbejderne gerne vil være med til. Men når indsatserne går i gang og ambitionerne møder hverdagen og de mange konkurrerende dagsordener som økonomi, vagtplaner og fastholdelse af medarbejdere, hører jeg ofte, at indsatsen får mindre opmærksomhed af ledelsen og dermed svære kår. Så står medarbejderne alene tilbage uden tilstrækkelig ledelsesopbakning et stykke inde i projekterne, og så bliver det virkelig svært. 

Lederne er en af centralnøglerne i brugerinddragelse 

Hvis ikke lederne er aktive og engagerede, når de strategiske målsætninger skal omsættes til praksis, så sker inddragelsen ikke – og indsatserne opnår ikke den forventede forbedring. Lederne er en af centralnøglerne i brugerinddragelse, blandt andet fordi de kan sikre rammer og prioritering, hvilket medarbejderne ikke kan alene. 

Men hvordan ser god ledelsesopbakning ud, når vi taler om inddragelse? Det hører jeg heldigvis også mange eksempler på, når jeg rådgiver i forskellige inddragelsesprojekter. Her er nogle af de elementer, som efter min mening er afgørende: 

  • Ledelsen skal selv have lyst til og viden og kompetencer til at kunne tale om inddragelse af patienterne som en del af kerneopgaven og ambitionen. Ledelsen skal selv have en grundlæggende viden om, hvad inddragelse er og hvad det kan. På den måde kan de lettere spørge relevant ind til medarbejdernes indsats.  
     

  • Ledelsen skal skabe rammer, så medarbejderne kan lave de gode processer sammen med patienterne. Rammer er for eksempel økonomi, tid, ressourcer og kompetencer til medarbejderne, også når opgaven breder sig ud. Rammer er også at drøfte formål og ambition med medarbejderne, så de har det rette mandat til at lave inddragelsen meningsfuld og relevant sammen med patienterne. 
     

  • Ledelsen skal vedholdende efterspørge, hvordan det går med inddragelsen og fastholde fokus. Det er rart for medarbejderne, men ikke tilstrækkeligt, at ledelsen møder op og udelukkende siger velkommen på kick off-mødet. De skal blive i processen. De skal vedholdende følge op, spørge ind og afhjælpe problemer. 
     

  • Ledelsen skal vedholdende synliggøre inddragelsesindsatserne og deres værdi i organisationens strategi, ledelse, årshjul, ambitioner, kompetenceudvikling, samarbejdsstrukturer, mødeledelseskoncepter osv., så inddragelse opleves relevant og meningsfuld for hele organisationen. 

Mette Munch-Petersen

Mette Munch-Petersen har været ansat som projektleder i ViBIS siden 2015.

Mettes speciale er at tilrettelægge og facilitere undervisning og inddragelsesprocesser med mange involverede – både brugere, fagpersoner, forskere og ledere – og at understøtte, at alle deltagere får sat deres perspektiv i spil i forhold til et projekts kontekst.

Hun ved, hvad der skal til i en proces for inddrage brugere succesfuldt. Hun har både selv inddraget brugere i de projekter, hun er projektleder for, samt rådgivet andre projektledere i sundhedsvæsnet om, hvordan de kan gribe inddragelsen an, så den giver værdi. 

Mette er desuden forfatter på en lang række publikationer om metoder og tilgange til brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Metoder og værktøjer til inddragelse

Der findes mange forskellige metoder og værktøjer til brugerinddragelse. For eksempel værktøjer til beslutningsstøtte, samarbejde med brugerrepræsentanter og måling af inddragelse.

Få overblik over nogle af dem her.