Strid om vederlagsfri fysioterapi kan ikke løses med økonomi alene

Nyhed
Fysioterapi træning ældre

Patienterne er endnu en gang endt som gidsler i en strid mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Danske Patienter opfordrer sundhedsministeren til at sikre den nødvendige økonomiske ramme - men der skal også kigges på andre løsninger end at skrue på økonomien, hvis ordningen skal være holdbar for patienterne.

"Vi har desværre ikke råd til at give dig den behandling, du har ret til, og som din læge har henvist dig til. Du kan betale selv – eller du kan vente, måske helt til årsskiftet, før vi kan hjælpe dig.” 

Det er den besked, som patienter med behov for vederlagsfri fysioterapi nu – endnu en gang – bliver mødt med. For tredje år i træk ser patienterne nemlig ud til at blive taget som gidsler i en strid mellem KL og Danske Fysioterapeuter. En strid, der bunder i en utilstrækkelig aftale mellem de to parter. Og en strid der betyder, at patienter med for eksempel sclerose, parkinson, muskelsvind og gigt ikke får den behandling, de har behov for og ret til.  

Problem år efter år 

Ordningen om den vederlagsfri fysioterapi har været i vælten om og om igen. Både i 2021 og 2022 var pengene til behandling inden for ordningen sluppet op, før året var omme. Det betød, at nye patienter, som ikke allerede var tilknyttet en fysioterapeut, ikke kunne få den behandling, som de var blevet henvist til af deres læge. Og patienter, som allerede var i et behandlingsforløb, kunne opleve, at der blev skåret i antallet af behandlinger, eller at de helt blev stoppet i deres behandling.  

I august meldte Danske Fysioterapeuter ud, at de er nødt til at sætte nye patienter på venteliste, hvis den økonomiske ramme ikke skal overskrides igen i år. Det er et alvorligt problem, mener Danske Patienter. 

Der er tale om lægeordineret behandling, som er afgørende for patienternes helbred og livskvalitet. For patienterne i ordningen er fysioterapien deres medicin, og den manglende behandling kan føre til funktionstab og flere smerter. Derfor er det selvfølgelig uacceptabelt, at patienterne ikke får deres behandling, siger Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter. 

Brev til sundhedsministeren 

De seneste års forhandlinger mellem KL og Danske Fysioterapeuter har ikke ført til mærkbare ændringer i størrelsen på den økonomiske ramme for ordningen.  

Derfor retter Danske Patienter sammen med Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen nu henvendelse til sundhedsminister Sophie Løhde og appellerer til handling. 

Der må sikres en økonomi, der kan udvide kapaciteten, så alle patienter rent faktisk kan få den vederlagsfrie fysioterapi, som de er blevet ordineret. 

Behov for kvalitetssikring i ordningen 

Det står dog også klart, at der skal skrues på andet end økonomien, hvis ordningen skal blive holdbar for patienterne i fremtiden. 

Der skal for det første være bedre muligheder for kvalitetssikring i ordningen. Der skal udarbejdes faglige retningslinjer for behandling, som sammen med en individuel vurdering af den enkelte patients behov danner grundlag for de behandlingsforløb, der sættes i gang, siger Annette Wandel. 

Kvalitetsmodellen skal også indebære, at patienterne får en faglig begrundelse, hvis de får en ændring i deres behandlingsintensitet, eller hvis de for eksempel flyttes fra individuel træning til hold- eller hjemmetræning. Det skal sikre, at ændringen ikke sker på bekostning af det faglige behov. 

For det andet foreslår Danske Patienter, at de ventelister, som Danske Fysioterapeuter har oprettet i 2023, skal være nemme at tilgå, så patienter kan se, hvor de hurtigst kan komme i behandling. For mange patienter er tid nemlig et vigtigt kriterie for behandlingens effekt. 

Og for det tredje foreslår Danske Patienter, at kommunerne og Danske Fysioterapeuter bliver enige om en udvidelse af ordningen, som sikrer, at alle patienter kan få den behandling, de har behov for. Det kan enten ske ved at fjerne det økonomiske loft eller ved at kommunerne forpligtes til at udbyde træning, der hvor de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke kan løfte opgaven.  

Kommunernes behandling skal selvfølgelig leve op til de samme faglige retningslinjer, som skal gælde i privat regi, understreger Annette Wandel. 

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er en lægefaglig visiteret ydelse, som patienter med svære funktionsnedsættelser kan få adgang til for at forbedre deres funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. 

Læs mere om Danske Patienters holdning til vederlagsfri fysioterapi.