Patienters holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin

En undersøgelse lavet af syv patientforeninger viser, at cannabis til medicinsk brug er et positivt virkemiddel i mange patienters liv, men vi mangler vidensopsamling om forbrug og virkninger.

Undersøgelsen handler om patienters medicinske brug af cannabis under forsøgsordningen og har cirka 4500 respondenter. Den er dermed den hidtil største danske undersøgelse om patienters erfaringer med cannabis. 

Et samarbejde mellem syv patientforeninger

Undersøgelsen viser, at 78 procent af patienter, der bruger cannabis som medicin, oplever positive virkninger som smertelindring, bedre søvn og afslapning, mens 65 procent ikke har haft nogen negative erfaringer. Selvom 70 procent af patienterne ønsker, at cannabis kun skal kunne udleveres med recept og dermed i dialog med lægen, er det kun 20 procent af de patienter, der bruger cannabis som medicin, der får det ad dén vej. 

Ifølge undersøgelsen skyldes det særligt to ting:

  • at mange læger af princip ikke udskriver det på recept til patienten. 
  • at priserne er for høje.

Det får patienterne til at købe cannabis på det uregulerede sorte marked i stedet, og det er problematisk. 

Derfor lægger patientforeningerne op til, at vi skal blive bedre til systematisk at følge patienterne under forsøgsordningen og måle virkninger og bivirkninger af deres medicinske brug af cannabis. 

Nogle af patientgrupperne er omfattet af forsøgsordningen, og andre står uden for, men det betyder ikke, at de patienter afholder sig fra at bruge cannabis som medicin. Undersøgelsen viser også, at andre grupper, som epilepsi-, gigt- og fibromyalgipatienter, oplever, at de har gavn af cannabis som medicin.

Se one-pageren her for et hurtigt overblik. 

Find selve rapporten her. 

Dato

Kontakt

Annette Wandel. Foto: Tea Petersen

Annette Wandel

Vicedirektør