Særlige aftaler i skoletiden

Særlige aftaler – eller særregler – er de regler, der sikrer, at børn med kroniske sygdomme kan være med, hvor det er vigtigst – både fagligt og socialt.

Særlige aftaler kan for eksempel være aftaler om, at barnet er fritaget fra særlige aktiviteter, har lov til at hvile sig i løbet af timen, må være indendørs i frikvarteret eller kan bruge særlige hjælpemidler i undervisningen.

Aftalerne kan være nødvendige for børnene, så de kan lære, udvikle sig og deltage på lige fod med deres raske kammerater. Uden særregler, der tilgodeser det enkelte barns situation, risikerer man, at barnet bliver lukket ude af fællesskabet og får en dårligere skolegang.

Børn ønsker frem for alt at være en del af fællesskabet og vil helst ikke skille sig ud. Derfor er det vigtigt, at særreglerne i videst mulige omfang ikke får børnene til at føle sig anderledes. I denne publikation kan du læse børnenes egne råd til, hvordan de får en bedre skolegang med særregler.

Læs publikationen her.

Dato