Undersøgelse: Pårørende under pres

Danske Patienter har kortlagt de nyeste undersøgelser, der viser hvordan pårørende har det - i forhold til eget helbred, tilknytning til arbejdsmarkedet og inddragelse.

Undersøgelsen sammenfatter en række af de nyeste undersøgelser, der dokumenterer, at pårørende er under pres. De fleste undersøgelser er udarbejdet af Danske Patienters medlemsforeninger.

De viser blandt andet, at mange pårørende er stressede, har posttraumatisk stress og et lavt selvvurderet helbred generelt, ligesom de ofte må forlade arbejdsmarkedet før tid, fordi de er blevet syge af rollen som pårørende.

Undersøgelserne viser også, at de pårørende ikke føler sig inddraget i patientens forløb og at de savner bedre støttetilbud til at håndtere deres rolle som pårørende.

Tema om pårørende

Danske Patienter har lavet et tema om pårørende. Her kan du blive klogere på, hvorfor pårørende er en vigtig ressource i patientens forløb og udviklingen i den pårørendes rolle, læse caseeksempler og meget mere.

Se temaet om pårørende her. 

Se undersøgelsen her.

Dato