Inddragelse i videnstunge beslutninger kræver en særlig indsats

Inddragelse
Samarbejde sundhed

Flere og flere patienter og pårørende bliver inddraget på et overordnet strukturelt niveau i sundhedsvæsenet. Det er en god udvikling, som dog kræver stærkt fokus på rammer og metoder i de organisationer, der inviterer brugerne ind, fortæller Tine Laurine Johansen, projektleder i ViBIS.

Brugerinddragelse vinder mere og mere frem i det danske sundhedsvæsen – både i de enkelte patientforløb, men også på organisatorisk niveau i større strategiske indsatser. For eksempel i sundhedsklyngerne, hvor repræsentanter for patienter og pårørende har faste pladser rundt om bordet sammen med regionen, kommuner og almen praksis.

I en af Region Hovedstadens fem klynger sidder Thit Jensen, der blandt andet står for samarbejdet med brugerrepræsentanterne i klyngen. Hun oplever, at brugerne er med til at fastholde et vigtigt fokus på værdien for patienterne, når der skal træffes beslutninger – men at inddragelsen er lettere sagt end gjort:

Man er nødt til at være meget konkret på, hvordan man vil inddrage dem. Ellers bliver det svært at få skabt ordentligt plads til brugerperspektivet i sådan et mødeforum, hvor der sidder rigtig mange mennesker med forskellige fagligheder og perspektiver, siger Thit Jensen.

Hun har netop gennemført ViBIS’ masterclass i facilitering af inddragelse i videnstunge beslutninger. Her har hun fået sparring på konkrete udfordringer fra egen praksis, ligesom hun er blevet trænet i en række værktøjer til organisatorisk brugerinddragelse, så hun for eksempel kan klæde brugerrepræsentanterne på forud for møderne. Den viden kunne hun godt have brugt, dengang sundhedsklyngen startede op:

Hvis jeg kunne give et godt råd til mig selv, dengang vi startede det op, ville jeg sige: Sæt dig ned, beskriv formålet, læg en plan og brug værktøjer til at få skabt et fælles sprog om det, så indsatsen ikke bliver usynlig, fortæller Thit Jensen.

Gode rammer og metoder er afgørende

Ifølge Tine Johansen, som er projektleder i ViBIS, vidner det om en positiv udvikling, at flere og flere organisationer gerne vil kvalificere den måde, de arbejder med brugerinddragelse på, så det bliver meningsfuld og givende for alle parter.

Det er ikke nok, at brugerne sidder med ved bordet. Hvis de rent faktisk skal bidrage, kræver det gode rammer og metoder – og det gælder i særdeleshed, hvis de skal inddrages i videnstunge beslutninger, siger Tine Johansen, som har stået i spidsen for ViBIS’ masterclass.

På masterclass blev deltagerne klædt på til at hjælpe brugerne og arbejde struktureret med at få brugerperspektivet med. Udover ansatte i sundhedsklyngerne, som Thit Jensen, var der også andre organisationer til stede – for eksempel Vælg Klogt, hvor patienter er med til at udvikle anbefalinger til behandlinger, undersøgelser og procedurer, sundhedsvæsenet kan reducere, fordi det er unødvendigt.

Selvom organisationerne er forskellige, havde de dog flere ting til fælles – blandt andet en følelse af at være handlingslammede.

Mange har fået det som en ekstra-opgave uden, at der var opmærksomhed på, hvad det egentlig kræver. Hvis man skal lykkedes, så kræver det værktøjer til at få et arbejdsrum og skabe synlighed om arbejdsopgaven, fortæller Tine Johansen.
Tre simple greb, der har stor betydning:
  • Hold forsamtaler og skab en relation med brugerne.
  • Hjælp brugerne med at komme til orde på møderne.
  • Synliggør brugernes bidrag efter møderne.

Kontakt

Tine Laurine Rosenthal Johansen

Tine Laurine Rosenthal Johansen

Projektleder
33 41 47 32

Masterclass: Bliv klædt på til at lede og facilitere processer, hvor brugerne er med til at træffe store beslutninger

ViBIS lærer dig om facilitering af brugerinddragelse i processer, hvor patienter og pårørende er med til at træffe store beslutninger i samarbejde med klinikere, ledere og andre specialister. 

Tilmeld dig masterclass