Vi skal værne om tilsynet på plejehjem – for patienters og fællesskabets skyld

Debat
Morten Freil. Foto: Tea Petersen

Debatten om tilsyn har taget en kritisk drejning, og den stigende mistillid til myndighederne, som KL bidrager til, er dybt bekymrende. Det er på høje tid, at vi retter fokus mod vigtigheden af tilsyn som en essentiel del af vores velfærdssystem, og hvordan vi sammen kan forbedre det til gavn for os alle.

Debatindlæg af Morten Freil, direktør i Danske Patienter - bragt i Sundhedsmonitor

Tilsyn med plejehjem er ikke kun en nødvendighed, det er en afgørende faktor for at opretholde de højeste standarder inden for ældreplejen og sikre vores ældres værdighed og sikkerhed.

Udfordringerne med kvaliteten af ældreplejen er velkendte, og i 2015 var der en fælles forståelse blandt både patienter og politikere om behovet for et stærkere tilsyn. Hver dag går dygtige medarbejdere på arbejde under vilkår, som gør det vanskeligt at yde den nødvendige pleje og omsorg for de ældre patienter.

Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed afspejler de svære vilkår, for hver fjerde tilsyn fandt alvorlige problemstillinger som forkert medicin og manglende kendskab til beboernes sygdomme og behandlingsbehov.

Disse realiteter er patienter og pårørendes virkelighed – og de skal frem i lyset, offentligt og åbent, for at skabe en debat om, hvordan vi bedst løser udfordringerne på området.

Tillid til myndighederne må ikke sættes over styr

Derfor er det dybt bekymrende, at KL’s direktør, Kristian Wendelbo, i et debatindlæg i Danske Kommuner den 27. september sår tvivl om Styrelsen for Patientsikkerheds motiver i arbejdet med at føre tilsyn.

En tendens, vi har set i mediebilledet i den senere tid fra flere aktører. Det bidrager til borgernes mistillid til myndighederne, som ikke blot truer ældreplejens kvalitet, men også underminerer hele grundlaget for vores samfunds sundhed og velfærd. Tillid til myndighederne er blandt andet en afgørende forudsætning for effektiv håndtering af sundhedskriser, som den vi for nyligt har været vidne til.

Vi er nødt til at vende fokus tilbage til, hvorfor tilsyn er en essentiel del af vores velfærdssystem.

Tilsynet med plejehjem er afgørende for at sikre, at vores ældre får den rette pleje og behandling. Den medicinske behandling, ernæring og personlige pleje skal være i overensstemmelse med de nødvendige standarder. Dette er ikke kun et krav for at opretholde kvaliteten af ældreplejen, men det er også afgørende for at sikre vores kæres sundhed og trivsel.

På samme tid fungerer tilsynet som en beskyttelse af beboernes rettigheder og sikkerhed. Overvågning af, om vores ældre behandles med værdighed og respekt, og om deres grundlæggende behov bliver opfyldt, er ikke kun en opgave – det er en forpligtelse. Tilsynet er vores forsikring mod misbrug eller forsømmelser, og det bør være en fælles interesse at sikre, at det fungerer effektivt.

Tilsyn er ikke fjenden

Man kan og skal diskutere, hvor grænser for tilsynet går, og hvor balancen ligger i forhold til vejledning, læring, kontrol og sanktioner. Man kan også altid diskutere og identificere overflødig dokumentation og bureaukrati, men lad os ikke glemme, at der også er mange eksempler på svigt i ældreplejen, som dokumentation og tilsyn kan være med til at forebygge. Derfor bør diskussionen foregå på en måde, som ikke skaber en unødvendig modsætning mellem tilsyn og velfærd.  

Tilsynet er ikke fjenden – det er en helt central samfundsinstitution, der understøtter det gode arbejde, der allerede foregår, eller hjælper med at rette op på kritisable forhold, så patientsikkerheden er i orden.

Derfor har vi alle en fælles forpligtigelse til at sikre en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, tilsyn, fagpersoner og borgere om, hvordan vi sikrer et effektivt tilsyn, hvor balancen mellem transparens og tryghed er i fokus, så alle fortsat kan have tillid til myndighederne.