Folder til patienter: Om bisidderordning

Hvis du som patient har indsendt en klage til Styrelsen for Patientklager i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, kan du få en bisidder med til dialogsamtalen med din region.

Patienter, som skal deltage i en dialogsamtale med sundhedsvæsenet i forbindelse med deres klagesag, kan tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven , men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra Danske Patienters bisidderordning, som du kan læse mere om i denne folder. 

Dialogsamtalen har til formål at afklare de ting, der er sket i dit behandlingsforløb. Her møder du for eksempel den den læge, der har haft ansvaret for din behandling, hospitalsledelsen eller andre, som regionen har valgt til at gennemføre samtalen. En bisidder kan hjælpe med at stille svære spørgsmål og huske på, hvad der bliver besluttet under samtalen. 

Her fortæller en af Danske Patienters bisiddere om sin rolle som bisidder – og hvad der kendetegner en god dialog.