Ulighed i sundhed

Danske Patienter har samlet eksisterende viden om ulighed i det danske sundhedsvæsen. Det er blevet til denne publikation, hvor du kan finde eksempler og perspektiver på ulighed i sundhed.

Hvordan kan det være, at der er ulighed i sundhed i en velfærdsstat som Danmark? Det er ikke helt simpelt at svare på. Ulighed i sundhed er en kompliceret størrelse — og den har mange forskellige årsager og udtryk.

Social ulighed i sundhed fører til forværring af symptomer og dårligere helbred for de patienter, der ikke får den optimale behandling. Det er ikke kun uacceptabelt for den enkelte, men også for samfundet, da sygdom er en økonomisk belastning. 

Tema om ulighed i sundhed

Danske Patienter har udarbejdet et tema om ulighed. 

Du finder temaet her. 

På trods af mange års forskning på området har man ikke et fuldt overblik over faktorerne bag den sociale ulighed i sundhed, men der er identificeret en række årsager til – og mulige indsatser, der kan mindske – uligheden.

Danske Patienter beskæftiger sig primært med den del af uligheden, som produceres eller forstærkes i mødet mellem patient og sundhedsvæsen. 

Vi berører kort den geografiske ulighed i sundhed, men fokuserer ellers på den sociale dimension af uligheden.

Find publikation her. 

Emne
Dato