Undersøgelse: Ønskerne til tilgængeligheden i almen praksis er forskellige

Danske Patienter har foretaget en undersøgelse af borgernes behov og ønsker til lægehjælp i dagligdagen. Den viser, at der er mange forskellige behov i befolkningen, og at disse ikke bliver imødekommet i dag.

På vegne af Danske Patienter har analyseinstituttet Voxmeter gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere om deres ønsker til og oplevelser med tilgængeligheden til almen praksis. 

Undersøgelsen viser, at:

  • Flertallet ønsker at komme til den samme læge hver gang – men størstedelen prioriterer at få en hurtig tid hos lægen, hvis de skal vælge mellem de to.
  • Mennesker med langvarig sygdom har i højere grad end resten af befolkningen et ønske om at se den samme læge hver gang – cirka hver fjerde kan dog ikke få ønsket opfyldt.
  • Der er et udbredt ønske om at komme til lægen med flere problemstillinger – men en betydelig andel oplever, at det ikke er en mulighed.
  • Mere end hver tredje vil gerne kunne komme til lægen uden for almindelig arbejdstid. Knap halvdelen af dem, der ønsker det, oplever dog, at det ikke er muligt.
  • Hver anden vil have mulighed for digitale konsultationer – og interessen går på tværs af aldersgrupper.