Organisatorisk inddragelse – hvorfor?

Kan det betale sig at inddrage patienter og pårørende på det organisatoriske niveau? ViBIS har kigget nærmere på litteraturen og præsenterer her en opsamling på fordele ved organisatorisk inddragelse.

Hvad ved vi om fordelene ved organisatorisk inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet? Ikke nok, mener en del – og området er heller ikke det mest velafdækkede, når det kommer til måling af effekter. ViBIS har dog set nærmere på en række publikationer og studier i forsøget på at skabe et mere samlet overblik over fordelene ved netop organisatorisk brugerinddragelse.

Det har resulteret i denne publikation.

Overblikket bygger på kvalitativt udvalgte forskningsartikler, meta-reviews og publikationer om positive effekter. Det er ikke et systematisk litteraturreview, men en søgning efter indikatorer på tilfredshed blandt brugere, forbedrede relationer imellem sundhedsprofessionelle og brugere samt ændringer i praksis.

Har du brug for et hurtigt overblik? Så se denne one-pager med de vigtigste pointer.

Dato