Afdækning: Hvor er brugerne i sundhedsvæsenets forskningsstrategier

ViBIS har undersøgt, hvordan det står til med brugerinddragelse i sundhedsvæsenets forskningsstrategier.

En ny afdækning sætter fokus på, i hvilket omfang regionerne forholder sig til brugerinddragelse i forskning (også kaldet PPI) ved at se på de enkelte forskningsstrategier i regionerne og de tilhørende hospitalsenheder.

Afdækningen ser nærmere på, hvordan brugerinddragelse i forskning beskrives, hvad formålet er, og hvordan det skal foregå i praksis. Der har vist sig at være store variationer fra region til region:

  • Tre ud af fem regioner har brugerinddragelse i forskning skrevet ind i deres forskningsstrategi 
     
  • I de tre regioner forholder syv ud af 19 hospitalsenheder sig til brugerinddragelse i forskning i deres strategi
     
  • To regioner og deres respektive hospitalsenheder forholder sig ikke til brugerinddragelse i forskningsstrategierne

Der tegner sig dermed et billede af, at den strategiske retning, som regionerne sætter, har direkte indflydelse på de enkelte hospitalsenheder.

Om afdækningen

ViBIS undersøger i hvilket omfang og med hvilke ord brugerinddragelse i forskning (PPI) er beskrevet i sundhedsvæsenets forskningsstrategier 2022 ved at:

  • Identificere de institutioner i sundhedsvæsenet, som bedriver forskning.
  • Indsamle de pågældende institutioners forskningsstrategier.
  • Analysere hvordan brugerinddragelse i forskning indgår i strategierne i hospitalsenhederne og i regionerne samt hvilken sammenhæng der ses mellem regionernes og hospitalsenhedernes strategier.