Roller og vidensbidrag i organisatorisk brugerinddragelse

ViBIS har udviklet et værktøj, der beskriver fire idealtyper for brugerroller - og hvordan de hver især kan bidrage med viden og patientperspektiv. Det er et redskab til dialog om samarbejdet med brugerne.   

Der er en stigende efterspørgsel efter brugerperspektivet i sundhedsvæsenet. Samtidig efterspørges brugerperspektivet på forskellige måder. Nogle ønsker viden om brugernes egne erfaringer og holdninger, andre ønsker en mere bred og generel brugerviden.

Det er mange forskellige områder af sundhedsvæsenet, der efterspørger brugernes viden og deltagelse – blandt andet Medicinrådet, de tværsektorielle sundhedsklynger, brugerråd på hospitaler, Patient-inddragelsesudvalg i regionerne, forbedringsprojekter mm. De mange erfaringer peger på, at brugernes stemme og viden er vigtig, og at der er et stigende behov for at tale om nuancerne i forhold til brugerroller og vidensbidrag.

Fire idealtyper

Med afsæt i ny viden fra forskning og ViBIS’ erfaringer fra praksis i sundhedsvæsenet, har vi udviklet et værktøj til dialog om brugerroller og vidensbidrag. Værktøjet deler den erfaringsbaserede brugerviden op i fire idealtyper: Umiddelbar viden, bearbejdet viden, viden fra mange og generel ekspertviden

Det er ikke en ”one-size-fits all model”, men derimod et redskab til dialog om samarbejdet med brugerne.  

Læs hele publikationen her.

Kontakt

Tine Laurine Rosenthal Johansen

Tine Laurine Rosenthal Johansen

Projektleder
33 41 47 32